Vraag kip-ei

Meer
8 maanden 3 weken geleden - 8 maanden 3 weken geleden #49947 door katertje
Moet u even bijpraten over de fipronilcrisis.
Debat fipronilcrisis. Datum donderdag 24 augustus 2017. Plaats delict Tweede Kamer. Uitkomst: Teleurstellend


Drukke zalen met bijna 300 pluimveehouders en sectorgenoten toonden de grote betrokkenheid bij het fipronil debat op donderdag 24 augustus in Den Haag. Maar het leverde weinig nieuws op en geen tegemoetkoming door de overheid.

Staats van Dam hield voet bij stuk: de pluimveehouders hoeven niet te rekenen op vergoeding van de overheid. Hij noemde nogmaals de eerder genoemde maatregelen en  het al bekende bedrag van € 200.000 dat de sector ontvangt voor onderzoek naar het fipronil vrij krijgen van kippen en stallen. „Andere bedrijven krijgen ook geen steun. We kunnen Nederlandse belastingcenten niet gebruiken om boeren te compenseren. Dat is niet uit te leggen,” was de reactie van Van Dam. De staatssecretaris wees meerdere keren op de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Eric Hubers, voorzitter LTO/NOP: „Het is uitermate teleurstellend dat de Kamer de boeren niet steunt. We hadden meer verwacht en bekijken verder wat de juridische mogelijkheden zijn.”

„De NVWA zit in een veranderingsproces en gaat beter werken,” beloofde Minister Schippers. Komt u bekend voor? Ze gaf toe dat de communicatie wel wat beter had gekund.

Kan best hoor, mevr. Schippers, maar ik kan heel boos worden op Tweede Kamerleden. Waarom? Op de eerste plaats omdat die in het verleden hebben ingestemd met bezuinigingen op de NVWA . En op de tweede plaats omdat kippenboeren jaarlijks geld afdragen aan de NVWA om hun werk te doen: de voedselveiligheid bewaken. En daarin heeft de NVWA opzichtig gefaald. Een door de overheid aangestelde club met goed betaalde banen en hoog opgeleide medewerkers, die geattendeerd wordt op voedselveiligheidsrisico's ....houdt zijn klep, kijkt de andere kant uit en voorkomt niet de schade voor de bevolking door gif dat in de voedselketen terecht komt.
En de immense onrechtvaardigheid is, dat hun betaling wordt voortgezet, terwijl de boeren worden opgezadeld met een enorme financiële schade en waar niet gerekend hoeft te worden op een vergoeding door de werkgever van de falende NVWA. Dit is het oordeel van de volksvertegenwoordiging.

Update:
Boerenbelangenorganisatie LTO Nederland daagt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de rechter. De boeren vinden dat het optreden van de NVWA in de crisis rond met fipronil besmette eieren hen schade heeft berokkend. Ook een groep pluimveehouders stapt naar de rechter om van de staat een schadevergoeding te eisen.

Nadat vorige maand in Nederlandse eieren het bestrijdingsmiddel fipronil werd aangetroffen, werden op last van de NVWA 258 pluimveebedrijven geblokkeerd. Zij mogen geen eieren, kippen en mest afvoeren. Dat de bedrijven hierdoor schade lijden, staat buiten kijf. Het ministerie van economische zaken schat de directe schade op 33 miljoen euro, die nog verder kan oplopen.
De staat is niet van plan deze schade te vergoeden, zei staatssecretaris Van Dam tijdens een debat in de Kamer (zie boven) Hij vindt dat de boeren er zelf voor verantwoordelijk zijn dat hun stallen zijn behandeld met een verboden stof.

De boeren vinden dat het optreden van de NVWA de schade heeft verergerd. Die beschikte al in november over informatie dat op grote schaal fipronil in kippenstallen werd gebruikt tegen bloedluis. De kippenboeren vinden dat deze informatie met hen gedeeld had moeten worden, zodat zij toen al maatregelen hadden kunnen nemen. Volgens Van Dam kon de NVWA dit niet, omdat de informatie de aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek.
De boeren vinden ook dat onduidelijke communicatie zorgde voor draconische maatregelen bij sommige supermarkten. Die besloten alle eieren uit hun schappen te halen, ook van boeren die niet met de verboden stof hadden gewerkt.
Of LTO schadevergoeding wil voor alle pluimveehouders of alleen voor gedupeerde boeren die nooit fipronil hebben gebruikt, is nog onduidelijk.


wordt vervolgd...
Laatst bewerkt: 8 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
9 maanden 6 dagen geleden - 9 maanden 6 dagen geleden #49831 door katertje
Schippers en Van Dam bij JinekEdith Schippers liegt, laat dat duidelijk zijn. En de manier waarop ze liegt is tekenent voor het al langer zichtbare totale gebrek aan zelfreinigend vermogen binnen de VVD. Die partij grossiert in politici die het met de waarheid niet zo nauw nemen. En in die parade van hele en halve oplichters wordt één ding steeds meer duidelijk: politiek heeft niets meer te maken met het belang van de Nederlandse burger en de Nederlandse staat. Waar het in ‘Den Haag’ om draait is het eigenbelang van de politicus, het beschermen van de eigen loopbaan -want meer dan een incestueuze banenmachine ís politiek niet meer- en het uitschakelen van alles en iedereen wat daarvoor een bedreiging vormt. Het is een spel waarbij alles geoorloofd is, liegen, bedriegen. Uiteindelijk wint de meest schaamteloze en gewiekste speler, de ultieme ‘terror Jaap’, de pot.

En niemand durft die leugenaars verantwoordelijk te stellen en aan te pakken. Het is net de geitenfokvereniging Ze dekken mekaar allemaal

Schippers, Van Dam en de topman van de NVWA beantwoorden niet de vraag waar het om gaat: Waarom is deze besmetting niet uit eigen testen naar voren gekomen, voordat de eerste anonieme tip of rechtshulpverzoek kwam? Waarom zijn wij godbetert afhankelijk van klokkenluiders en rechtshulpverzoeken om erachter te komen dat er iets mis is met ons voedsel?

De topman van de NVWA meldde bij Nieuwsuur dat de voedsel"waakhond" honderden van deze tips krijgt en deze alleen summier kan onderzoeken. Schippers roept hier bij Jinek dat ze allemaal volledig onderzocht worden. Het is om uit je vel te springen over zoveel leugens en bedrog.

De NVWA heeft inmiddels metingen gedaan bij de betrokken bedrijven. Waarom heeft de "waakhond" zo lang gewacht met die metingen? Die onderzoeken konden toch parallel gehouden worden aan de andere lopende onderzoeken? Nu men zo laat is gaan meten is de kracht van fipronil langzaam verdampt in de stallen, het verdwijnt in het kippenvlees, eieren, mest, grondwater en fijnstof. Hoe langer je wacht, hoe kleiner het probleem. Op het moment dat de berichten in de krant kwamen, was het meeste gif al via de voedselketen uit de stal verdwenen.

Vorige week schreef de NVWA bij de meest besmette eieren “acuut gezondheidsgevaar”, nu staat er “adviseert niet te eten”. Bij elkaar een inkijkje hoe incapabel en beïnvloedbaar deze organisatie is.

Van Dam interesseert het al helemaal geen mallemoer. Die zegt: de groeten en vertrekt midden in een crisis naar de NPO..

De politici spelen woordspelletjes dat er wel gewaarschuwd is voor gif in de stal, maar niet voor gif in het ei. Menen daarmee minimaal negen maanden laksheid te verklaren. "Er was geen aanwijzing dat er fipornil in eieren zat".

Hoe kun je dat weten als je niet onderzoekt?

Liegen en bedriegen ...G-sus wat een afgang
Laatst bewerkt: 9 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden #49826 door gnor
Feynman en/of Feiten – NVWA komt uit een ei ( www.geenstijl )
Op 14 augustus 2013 werd Fipronil in de EU verboden voor gebruik als gewassenbescherming.
27 mei 2013 had de EFSA een presentatie gehouden dat zaden, gedompeld in dit middel, een negatief effect hadden op onze bijenpopulatie. Bijen zijn voor veel voedzame planten een belangrijk onderdeel van de voortplanting, dus dat was niet acceptabel.

<Leest u de verdere reconstructie op GS.
Natuurlijk, zie bijdrage Katertje, gaat het veelal om winstmaximalisatie t.b.v. ondernemers enz.

Maar wat ik nog storender vind is de totale onkunde in de politieke (verantwoordelijkheid) en controle sector. Natuurlijk lopen ze achter de feiten aan. Waren ze echt goed geweest dan hadden ze wel een ander vak gekozen.>

De topman van de NVWA verweert zich dat hij weliswaar in november gewaarschuwd is voor Fipronil in kippenstallen, maar dat het risico dat het gif in de kip of het ei als een totale verrassing in juni of juli kwam. Dit terwijl de reden om dit gif te verbieden in de EU precies dat soort verspreiding is.

<Dit bevestigt wederom mijn jarenlange ervaring in de ambtelijke en met de politieke wereld.
Men heeft een bloedluisschurft aan problemen want dat doorbreekt het dagelijks ritme; dus wacht maar tot het over gaat net als een regenbui .
Wie onder aan de ladder het probleem toch naar voren wil brengen, wordt geëlimineerd.>

De staatssecretaris van EZ, Martijn van Dam, stelde in Jinek dat er een anonieme tip lag dat Fipronil in pluimveebedrijven zit, maar vond dat ook geen aanwijzing dat er gif in eieren kon zitten. Er is in november wel een strafrechtelijk onderzoek gestart, maar niemand komt acht maanden lang op het idee om eieren en kippen preventief te laten testen. De staatssecretaris meldde eerst dat Fipronil in stallen verboden was. Het doel van het verbod was ook hem ontgaan. Vervolgens meldt hij dat ze een maand lang bezig zijn geweest de administratie boven tafel te krijgen. Terwijl er al een strafrechtelijk onderzoek liep, en dit dus ook direct via een inval, doorzoeking, inbeslagname of opvragen bankafschriften had gekund.

<Ho,ho we hebben het wel over EZ dat Ministerie waar nog nooit iets gepresteerd is sedert het aantreden van Joop den Uijl>

Minister Schippers beweerde dat de anonieme melding geen adressen bevatte. De melder staat daar lijnrecht tegenover, en beweert dat hij betrokken bedrijf Chickfriend plus haar leverancier netjes doorgegeven heeft. Bovendien hebben de NVWA en ministeries helemaal geen adressen nodig, om gewoon vóór de tip al steekproeven te houden in supermarkten.
De NVWA roept dat dezelfde anonieme tip niet duidelijk was, dat haar adviesbureau geen risico's zag en als laatste dat de Belgen te laat een rechtshulpverzoek deden. Waar is het eigen initiatief van deze club? Hadden ze er niet vóór november 2016 zelf achter moeten komen? Wat doet deze club eigenlijk uit zichzelf?

<ik wil niet gaan afgeven op Schippers. Dan kom ik mogelijk met gedachten die het daglicht niet kunnen velen.
Wat ik het belangrijkst vind is de conclusie door GS dat de NVWA - de zoveelste Autoriteit die de A niet kan waarmaken, een hobbyclub lijkt te zijn (druk ik me zachtjes uit)>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
9 maanden 1 week geleden - 9 maanden 1 week geleden #49824 door katertje
Gnor, wat door de eierencrisis opnieuw wordt bevestigd is dat er van echte onafhankelijke controles op de veiligheid van het voedsel geen sprake is. De zogenaamde waakhonden zitten zo dicht op de industrie dat ze praktisch alles door laten gaan, en alleen alarm slaan als het helemaal niet anders meer kan. Een bewijs hiervoor is dat er vorig jaar waarschijnlijk ook gif in de eieren heeft gezeten, maar toen is er niets aan gedaan omdat de veiligheidsniveaus anders lagen. Alsof dat voor de gezondheid iets uitmaakt. Gif is gif en daar valt niet aan te tornen, wat een stel gewetenloze ambtenaren ook zegt. Ook het feit dat dit soort zaken altijd heel klein begint, en dan plotseling tot ontploffing komt, geeft aan dat van de controles eigenlijk helemaal niets deugt. We worden voorgelogen en bedrogen waar we zelf bijstaan.

Het kan zelfs nog gekker. Las vandaag dat het bedrijf uit Barneveld dat het gif in de kippenstallen heeft gebruikt geen registratie heeft en ook het personeel is niet gediplomeerd. Niemand die daar ooit achter heeft gekeken. Waar zijn dan de waakhonden en de controle-instanties? Als verzachtende omstandigheid zou je nog kunnen denken dat ze allemaal hebben zitten slapen. Maar dat is niet het geval. Ze zien wel degelijk wat er gebeurd, maar laten het gaan omdat het slecht is voor de bedrijven, voor de export en uiteindelijk de winsten. Want dat is altijd de hoofdzaak. Als de veiligheid van het voedsel dan in de weg staat wordt er snel weggekeken. Immers wij kunnen toch niet checken wat er achter de schermen allemaal wordt afgeknoeid. Dat geldt overigens niet alleen voor wat er in het voedsel zit, maar ook hoe het wordt geproduceerd. Labels? Een label is snel geprint en een stempel zo gezet. Wat dacht u van het label: blije kip eieren? Kan je gerust doen, wie controleert?
Er is weinig in de westerse wereld waar zo veel oplichterij aan te pas komt als aan de productie van voedsel. Er moet steeds meer en sneller geproduceerd worden. En dan is er nog dat miserabele gesleep met voedsel en levende dieren van het ene naar het andere land. Om toch nog aan hun winsten te komen zullen de producenten alles doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dan wordt voedselveiligheid sluitpost. En als er dan ook nog niemand werkelijk controleert....dan is zijn wij en de dieren zwaar de pineut.

P.s. Lees net dat in België het schandaal de hele zomer is verzwegen. Zogenaamd in het belang van het onderzoek....dat bedoel ik dus
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden #49815 door gnor
www.nu.nl/buitenland/4876682/crisis-met-...eventien-landen.html

De eiercrisis met door fipronil besmette eieren treft zeker vijftien landen in de Europese Unie (EU), Hongkong en Zwitserland.Dit meldt de Europese Commissie (EC) vrijdag op een persconferentie.
Naast België en Nederland, waar de crisis is ontstaan, gaat het in de EU ook om Duitsland, Frankrijk, Zweden, Groot-Britannië, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Denemarken. Buiten de EU hebben ook Zwitserland en Hongkong problemen met eieren.

<Waarom zou de crisis in Nederland en België zijn ontstaan? Kan dit zijn omdat ze onderdeel zijn van het Joint inzake MH17. Wordt de markt nu overspoeld met (ongecontroleerde) eieren uit Oekraïne? >

De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend die zijn opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal, zitten nog vast. Als het Openbaar Ministerie ze langer vast wil houden, moeten ze maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die kan besluiten of het voorarrest verlengd moet worden. De twee mannen uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

<Er wordt een spel gespeeld waarbij MH17 in het niet valt; dat is een eitje hierbij vergeleken.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden #49806 door gnor
www.plusonline.nl/gezondheid/fipronil-ka...n-kippenvlees-zitten ?
Bron(nen): Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Algemeen Dagblad

De 'gifeieren' met de verboden insecticide fipronil waren volop in het nieuws, maar hoe zit het eigenlijk met de kippen zelf? Kan er ook fipronil in je stukje kip voorkomen?

Leghennen, kippen die worden gehouden voor de productie van eieren, kunnen last krijgen van bloedluis oftewel vogelmijt.sommige boeren hebben bestrijdingsmiddelen tegen deze bloedluizen gebruikt die fipronil bevatten. Deze stof is matig toxisch voor mensen. NVWA onderzocht welke eieren mogelijk te veel fipronil bevatten en waarschuwde deze eieren niet op te eten.

<Het is in het geheel niet zeker dat de NVWA een sluitend systeem had/heeft voor dit ei-probleem. Het lijkt op hap-snap-beleid.>

Leghennen worden wel gegeten, maar bijna nooit als kipfilet of kippenbout. Door de verwerking in de levensmiddelenindustrie is de hoeveelheid fipronil die er bij consumptie in zit waarschijnlijk klein.

<En nu mijn opmerking. Het woord waarschijnlijk hoort niet in dit artikel. Het is ja of nee anders hoef je geen vraagstelling te doen of het in kippenvlees kan zitten.

Zoals het er nu staat, weet nog niemand iets.

Dus als je kipsalade eet, is het verwerkt in de levensmiddelenindustrie en dus geen probleem. Schei even uit zeg. >

Kippenvlees dat fipronil bevat, levert geen gevaar op voor de gezondheid van mensen, verwacht toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht. "In vlees hoopt fipronil zich minder op dan in eieren", zegt hij in het Algemeen Dagblad.

<Dus de verwachting van een toxicoloog wordt als feit gebracht. Zo lust ik nog wel een paar eieren en een flink stuk kip >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden #49797 door gnor
Katertje schreef: > En nou snap ik er helemaal geen barst meer van.

Nou ik wel hoor. Het grote Zwarte Pieten is tussen de Vlamingen en de Ollanders aan de gang.
Er worden spelletjes gespeeld over de ruggen van de eierproducenten en de consumenten.

Politici hebben over het algemeen geen idee van technische en daarmee vergelijkbare zaken. Ze weten enkel hoe een ei er uit behoort te zien. Ze zijn nog te lui om hem zelf te pellen. De rest is van horen zeggen.

Daarom lees je de ene keer, geen probleem, dat plas je uit. De volgende keer, omdat het gaat om de schuld elders te leggen, is het allemaal veel ernstiger en v.v.
Als we al vanaf november 2016 eieren tot ons nemen en ook de vele producten waarin eieren worden verwerkt, dan zouden half Nederland en Vlaanderen al het loodje hebben gelegd; althans als je de ene dwaas mag geloven.
Dan hebben we het nog niet over alle stukken kip op o.a. de barbeknoei. Kip het lekkerste stukje vlees.

Dit loopt met een sisser af behalve voor de eierproducenten/kippenboeren en de kippen.

Zoals altijd wordt het volk belazerd.
Vandaag zou het fors regenen. Het klimaat gaat naar de knoppen zegt men. Maar alles en dan ook alles draait om het middel geld. Was het allemaal zo slecht dan liepen er echt niet miljarden 2benigen en nog meer miljarden andere 2benigen (kippen enz.) op deze aardkloot.

Laat u niet gek maken, ik neem nog een eitje op de sla. Morgen weer kip naast de gebakken aardappelen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
Meer
9 maanden 1 week geleden #49795 door katertje
De Redactie.be:

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft zich in de Kamercommissie over de fipronilzaak bijzonder boos gemaakt over de gebrekkige contacten met Nederland hierover. Blijkbaar zou Nederland al sinds eind vorig jaar weet hebben van gemeten fipronil in eieren, zo blijkt uit een officieel rapport. Het heeft volgens Ducarme bovendien meer dan een maand geduurd voor ons land door onze noorderburen op de hoogte werd gesteld van afwijkende fipronilmetingen.

Ducarme overliep in de Kamercommissie de volledige gang van zaken van de voorbije weken. “Ons Federaal Voedselagenschap heeft via een niet-officiële weg interne informatie van de Nederlandse Voedsel en Waren Auroriteit gekregen, een rapport van de gericht aan zijn minister waarin de aanwezigheid van fipronil in Nederlandse eieren wordt gemeld vanaf november 2016. Maar er is geen enkele officiële communicatie in Nederland daarover geweest."
VRT

Nederland heeft onze vraag om informatie een maand lang, tot drie keer toe, genegeerd. Het nieuws over die eerste fipronilmetingen eind vorig jaar komt ons land nooit ter ore. De nota vermeldt wel dat er toen geen acuut gevaar voor de volksgezondheid was.
Ducarme begint zijn verhaal op 2 juni. "Toen werd er voor het eerst een tegenexpertise gevraagd door een pluimveebedrijf waarbij een fipronilwaarde van 0,92 mg gemeten wordt. Boven de Europese maxima dus, en daarvan was het Federaal Voedselagentschap op de hoogte", zegt Ducarme. "Daarop gaat het onderzoek van start en worden op verschillende plaatsen eieren geblokkeerd.

Enkele dagen later blijkt op 8 juni uit een Duitse tegenexpertise het tegengestelde."

Half juni merkt het Voedselagentschap op dat de besmetting wel eens via Nederland gelopen zou kunnen zijn. Op 19 juni vraagt het kabinet Landbouw hierover uitleg aan zijn Nederlandse collega's. Het zal nog ruim een maand duren voor die info doorstroomt naar ons land. "Op 6 juli heeft het FAVV dan een officiële vraag om informatie ingediend via Europese weg, nadat onze eerdere vraag tot drie keer toe geen gehoor kreeg", zegt Ducarme.

"Onmogelijk tijdverlies"
"Pas op 20 juli hebben we een rapport gekregen uit Nederland. Tot dan hadden we simpelweg geen info. Hierdoor hebben we niet sneller en preciezer een perimeter kunnen instellen. We hebben tijd verloren, want we konden ook nog geen testen uitvoeren", zegt Ducarme fel. "Het is onmogelijk dat Nederland, een van de grootste uitvoerders van eieren, die cruciale info niet sneller uitwisselt. Ik heb mijn Nederlandse collega hierover om uitleg gevraagd. Wij moesten maar zitten afwachten: dit is echt de meest floue informatiestroom ooit."

Ook voor het Voedselagentschap is Ducarme scherp. "Ik snap niet waarom het zo lang moet duren voor het FAVV communiceert met mijn kabinet. Ook al was het hele plaatje op dat moment nog niet gekend: we moesten hoe dan ook op de hoogte gebracht worden."
Verder liet Ducarme ook nog verstaan dat hij de afwezigheid van zijn voorganger bij het departement Landbouw, Willy Borsus (MR) niet op prijs stelt. "Het fipronildossier loopt uiteindelijk al van 6 juni, voor mijn aanstelling eind juli na zijn vertrek naar de Waalse regering", aldus Ducarme. 
De Block stelt gerust

VRT
Naast minister van Landbouw kwam ook minister van Volksgezondheid De Block uitgebreid aan het woord in de Kamercommissie. "Als de collega's van Landbouw opmerken dat er in de voedselketen gevaar dreigt voor de Volksgezondheid, dan moeten zij mijn departement verwittigen. Meneer Borsus, de voorganger van meneer Ducarme, heeft mij meteen ingelicht. Het protocol is daar correct gevolgd, en onze kabinetten staan vandaag quasi continu met elkaar in contact", aldus De Block.
Het terugroepen van eieren is een extra voorzorgsmaatregel. Er zijn nooit besmette eieren op de markt gebracht.

In de chronologie van het fipronildossier benadrukt De Block twee data. "Op 7 augustus heeft het Voedselagentschap een briefing georganiseerd op het kabinet Landbouw. Op dat moment was de fipronilnorm in ons land in de metingen nog niet overschreden. Op 8 augustus, amper één dag later, bleek uit de tegenexpertise het omgekeerde", legt ze uit.
"De geteste eieren waren op dat moment nog geblokkeerd. Hoewel een terugroeping van eieren in de winkels op dat moment strikt gezien niet nodig was, hebben mijn collega Ducarme en ik in overleg met de premier beslist om dat toch te doen. Noem het een bijkomende voorzichtigheid", aldus De Block. "Maar laat me duidelijk zijn: er zijn nooit eieren waarop een te hoge fipronilnorm was gemeten in de voedselketen terechtgekomen. Dat heeft het Voedselagentschap verhinderd."

De Block benadrukte ook dat fipronil door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt beschouwd als een "matig toxische stof". "Enkel in grote hoeveelheden en bij rechtstreekse blootstelling door aanraking of inslikken, kan de stof schade toebrengen aan nieren, lever of de schildklier. Bij de inname van hoge dosissen treedt er zelfs acute vergiftiging op. De strenge normen op de aanwezigheid van deze stof zijn terecht."

> En nou snap ik er helemaal geen barst meer van.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 1 week geleden #49792 door gnor
www.ad.nl/economie/belgische-minister-ne...-gifeieren~a1231bbd/

De Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme heeft vandaag gezegd dat Nederlandse autoriteiten al sinds afgelopen november wisten van de hoge fipronilwaarden in eieren. Hij baseert zich daarbij op een brief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

<Dus de NVWA zou een brief naar België gestuurd hebben, als we het mogen geloof wat dit patatteke zegt.>

Ducarme schuift een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de fipronilcrisis in zijn land naar Nederland. ,,Nederland heeft te lang gewacht met informatie doorspelen aan ons land’’, zei hij vanochtend tegen een Belgische Kamercommissie.

<Dat vind ik knap. Het Fipronil komt uit België en wordt ook daar gebruikt en dan zou hij van Nederland afhankelijk zijn>

De informatie werd niet gedeeld met andere landen. ,,Zoiets is toch niet mogelijk? Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld.'' Volgens Ducarme was de crisis niet zo groot geworden als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eerder alarm had geslagen. De NVWA wilde vanochtend nog niet reageren op de beschuldiging van de Belg.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV, de Belgische NVWA) heeft volgens Ducarme op 19 juni om de klantenlijst gevraagd van het Nederlandse bedrijf ChickFriend dat kippenstallen schoonmaakte met een bestrijdingsmiddel waarin fipronil zat. Die kwam op 20 juli. Die dag heeft België de besmetting bij de Europese Commissie gemeld.

<Dus de schoonmaker is altijd verantwoordelijk voor een hem toegeleverd product; dat toevallig uit België komt>

Zowel in Nederland als België lopen gerechtelijke onderzoeken naar de bedrijven die bij het gifschandaal betrokken zouden zijn. Naast ChickFriend is dat het Vlaamse Poultry-Vision dat de gifstof geleverd zou hebben.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) hoorde pas op 22 juli voor het eerst van de kwestie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), laat een woordvoerster weten. De ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid willen niet reageren en verwijzen naar de NVWA.

<Al met al zal er wel een commissie worden ingesteld om een doofpot te kunnen maken.
Ondertussen miljoenen eieren naar de knoppen en idem vele bedrijven alsmede miljoenen kippen (on)nodig afgeslacht.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
9 maanden 2 weken geleden - 9 maanden 2 weken geleden #49762 door katertje
Het blijkt dat zowel het Belgische bedrijf Poultry Vision, de leverancier van het middel, alsmede Barneveldse kippenstalreinigers van Chickfriend heel goed op de hoogte waren van de samenstelling van het gebruikte bestrijdingsmiddel. Het middel mocht alleen gebruikt worden voor het reinigen van de behuizing van de kippen en niet voor het bestrijden van bloedluis bij de dieren. Enfin, er wordt een strafrechtelijk onderzoek opgestart.

Lees net dat fipronil in water oplosbaar is waardoor het dus gewoon uit geplast wordt en men geen gevaarlijke hoeveelheid in het lichaam kan opbouwen. In tegenstelling tot in vet oplosbare stoffen zoals bijvoorbeeld dioxine, die door cumulatie wel gevaarlijk kunnen worden.
Dit weten toxicologen toch?
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 maanden 2 weken geleden #49756 door gnor
We worden dood gegooid met allemaal paniekzaaierij over gifeieren. Het ene bericht is nog erger dan het andere. Er werd vandaag op TV zelfs beweerd dat o.a. AH en de Aldi nog veel meer eieren uit de schappen hebben gehaald. Wat schetst NIET onze verbazing. De ei-gekte bij AH bleek heel erg mee te vallen. Bij het shoppen kwamen we ook bij Dirk. En ja hoor er werd uit het magazijn weer fors uitgeleverd naar de winkel. Stapels met bleds met eieren.

Dit land lijdt aan zomergekte. Nu nog even wachten op het najaar en alle boerenkool wandelt uit zichzelf de vriezer in.
We leven in een open inrichting. Alleen de ruimte wordt steeds kleiner waardoor we op legbatterijkippen gaan lijken. Kakelen doen we al.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.696 seconden