Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Er is/wordt heel hard aan gewerkt hier bij trefPunt die ook de nek uitsteekt om de beerput justitie te openen. Gasmaskers uitdelend kunnen we u melden dat ca 12 afleveringen incl. de bewijsproductie's. EHB blijft erg stil, ook meneer Donner. Beoek deze website regelmatig en blijf op de hoogte is ons advies.!
Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Quis non fleret? Wie zou niet wenen over de aantasting van de Rechtsstaat in Nederland na lezing van de voorgaande rapporten? Het was nota bene Hirsch Ballin himself die de onheilspelende woorden uitsprak Onze rechtsstaat is in gevaar”. Dit stelde onze minister van Justitie ter gelegenheid van de nachtelijke beschieting met een raket van de rechtszaal waarin Holleeder de volgende ochtend berecht zou worden. Heel merkwaardig werd de zitting niet in een ander gebouw gehouden maar zelfs maanden uitgesteld. Want Holleeder moest van de schrik een hartoperatie ondergaan en met spoed in het beste ziekenhuis van Nederland het Leidsche Universitair Medisch Centrum (LUMC) opgenomen worden. Daartoe werd zelfs een hele etage ter wille van de veiligheid ontruimd, ten koste van zware hartpatiënten die moesten wachten en mogelijk daardoor overleden zijn. Desondanks een vorstelijke behandeling voor een zware crimineel.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hoe ver kan men gaan? Reeds vanaf de Netwerk-uitzendingen van 1998 (productie 7) staat het pedonetwerk uitdrukkelijk in de geur van sadisme. In de Netwerk-uitzendingen is ondermeer sprake van het toedienen van stroomstoten op de geslachtsdelen van minderjarigen. Aan het slot van deze op zichzelf reeds schokkende presentatie voegen we nog drie stukken bij die meer informatie geven over het sadistische en zelfs mogelijk moorddadige karakter van het netwerk. In productie 39 vertelt Frank Leenders dat Demmink aanwezig is geweest te Praag bij de opname van een pornofilm waarbij een kind is komen te overlijden.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Op 2 april 2007 deed de Koerdische zakenman H. Baybasin aangifte tegen Joris Demmink wegens pedofilie, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelneming aan een criminele organisatie.
Dit was reeds direct aanleiding voor de eerste Kamervragen over de zaak Demmink door lid De Roon (PVV) (Kamervragen producties: 31, 50, 51, 52 en 53). Bij de beantwoording van deze vragen zegde minister Hirsch Ballin een ‘oriënterend onderzoek’ toe door het OM, een figuur die niet voorkomt in het Wetboek van Strafvordering. De achtergronden en het feitenmateriaal dat aan de aangifte ten grondslag ligt worden uitgebreid besproken in het klaagschrift (art. 12 Sv.) (productie 11) dat volgde op het seponeren van de aangifte.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
...

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Chronologisch feitenoverzicht van de zaak-Demmink 1978 – 1982: Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters: Stolk en Rueb. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend is dat er in deze zaak vele doden vielen: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levenslang.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Als calvinist vind ik dat de Paus en de R.K.-kerk zich kenmerken door werken van barmhartigheid en naastenliefde. Voor zover mij bekend, kan s-g Demmink zich daarop niet beroemen. Wel vind ik dat de Paus met name wat misstanden betreft niet passief mag blijven, noch zich in zwijgen mag hullen. Dat geldt uiteraard ook voor de Koningin hoe veel achting ik ook voor Hare Majesteit heb. Integendeel juist daarom is ingrijpen snel geboden, mede omdat in haar naam Recht gesproken wordt.
Niemand kan meer zeggen “Ich habe es nicht gewusst”.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
In zekere zin is een en ander begrijpelijk. Soms zijn Kats conclusies nog niet bewezen en bezigt hij wel eens onparlementaire uitdrukkingen. Maar dan bevindt hij zich in goed gezelschap. Was het niet Balkenende die 3 jaar geleden Bos voor “leugenaar” etc. uitmaakte?  En Marijnissen die een minister in het parlement  “flapdrol” noemde? In zekere zin is een en ander begrijpelijk. Soms zijn Kats conclusies nog niet
bewezen en bezigt hij wel eens onparlementaire uitdrukkingen. Maar dan bevindt
hij zich in goed gezelschap. Was het niet Balkenende die 3 jaar geleden Bos voor
“leugenaar” etc. uitmaakte? En Marijnissen die een minister in het parlement
“flapdrol” noemde?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Welnu genoemde klokkenluidersbrief van 7 december 2009 aan mij persoonlijk was zo onthutsend dat ik besloten heb tot een diepgaand onderzoek. Daartoe heb ik een voormalig topambtenaar van Justitie, die rechtstreeks onder Demmink gewerkt en hem op buitenlandse reizen vergezeld heeft, om een rapport verzocht.Dat rapport, deel I in dit boek, is 15 februari 2010 uitgebracht en onthullend. Daaruit blijkt overduidelijk dat de werkelijke macht op Justitie bij s-g Demmink berust, bovendien nog veel verder reikt door zijn uitgebreide en machtige netwerk op andere ministeries. Voorts dat er sprake is van macht gebaseerd op terreur.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
In mijn advertentie Open brief aan minister Hirsch Ballin in NRC Handelsblad van 23 april 2010 heb ik deze minister van Justitie een rapport toegezegd over zijn hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Demmink, al vele jaren in opspraak. In 'Doodzonde tegen de Rechtsstaat' ben ik al kort op hem ingegaan. Allereerst op zijn uitgavenpatroon naar aanleiding van 2 artikelen in NRC Handelsblad getiteld Topman Justitie dineerde voor 13 mille, voorts Declaraties hoger dan van andere sg’s d.d. 12 september 2009, tenslotte gevolgd door een hoofdredactioneel commentaar Onkreukbaar gezag, topambtenaar Justitie geeft met declaraties slecht voorbeeld d.d. 15 september (pag. 219 en 220). Bovendien verwijs ik naar mijn Nawoord blz. 255: “Is Hirsch Ballin wel de baas van Justitie?

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
De aandacht voor de dubieuze positie van secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink en zijn onbegrijpelijke aanblijven ondanks de zeer ernstige aanklachten en verdenkingen tegen hem heeft de afgelopen week een nieuw hoogtepunt bereikt. Na de advertentie in het NRC (17-08) en Haarlems Dagblad (18-08) is de volledige oplage van de 10.000 boeken 'De Demmink Doofpot' van Drs. J. Poot inmiddels uitgeput.  Na 'boekgeworden' schandalen als De Vastgoedfraude en het ABN-AMRO debacle (De Prooi) lijkt de politiek echter nog altijd stoïcijns opzij te kijken.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
anti islamDe aanslag op de kerstmarkt in Duitsland was de volgende in een reeks van aanslagen waarvan het eind niet in zicht lijkt en een constante sfeer van dreiging teweegbrengt die Europa sinds de tweede wereldoorlog niet gekend heeft. De aanslagen hebben overeenkomsten die op zijn minst opmerkelijk zijn. Zo werd er in Berlijn een identiteitskaart van de vermeende dader gevonden, net zoals dat bij veel andere terroristische aanslagen het geval was. Dit was al het geval bij de moord op John F. Kennedy. Harvey Lee Oswald had op de plek waar hij het schot gelost zou hebben zijn identiteitspapieren laten liggen.  Bij de aanslagen zowel in Berlijn als in Nice werden de identificiteitspapieren van de vermeende terroristen in de vrachtwagencabines vonden.
Ook bij de aanslag in Parijs vond men identiteitspapieren van één van de aanslagplegers. Zelfs bij de aanslagen op de twin towers op 9/11 vond men binnen enkele uren de identiteitspapieren van één van de vermeende kapers.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
**

EWALD ENGELEN
De inaugurele rede van president Trump leidde over de hele wereld tot verontruste en verontwaardigde reacties, waarbij de pers zich allerminst onbetuigd liet. Ewald Engelen vindt echter dat een deel van Trumps woorden wel degelijk hout snijdt.

De 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika heeft gesproken. En de reacties van het commentariaat waren net zo voorspelbaar als de inaugurele rede kort was. Bang, nationalistisch, xenofoob, populistisch — dat waren wel zo'n beetje de kwalificaties in de elitepers.

Begrijp me niet verkeerd: ook ik walg van het misogyne, racistische, ordinaire, verwende, moreel abjecte personage dat de komende vier jaar dit belangrijke ambt gaat vervullen. Maar als de consensus zo overvloedig van de kolommen klotst, word ik altijd een beetje narrig: staat het frame een eerlijke beoordeling van ’s mans woorden überhaupt wel toe?

Als de consensus zo overvloedig van de kolommen klotst, word ik altijd een beetje narrig

Want wat zei Trump nou precies voor aanstootgevends? Hij keerde zich tegen het politieke establishment dat nu al decennia de toon zet in Washington, ongeacht of het nou Democratisch of Republikeins is. Hij verweet datzelfde establishment vooral goed voor zichzelf te hebben gezorgd en zich weinig gelegen te hebben laten liggen aan het Amerikaanse volk. En hij beloofde niets meer of minder dan een radicale breuk met deze regering van, voor en door zelfbenoemde aristocratie, door de macht eindelijk terug te geven aan datzelfde volk.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
delaatstezetelPVV wederom de grootste partij. Met 30 zetels in de peilingen van vandaag is de partij bijna even groot als VVD en PvdA samen. Sinds vorige week heeft de coalitie namelijk alweer 3 zetels verloren. Het zal u niet verbazen, de colaitiepartijen kunnen maar weinig goeds doen bij de kiezer. Volgens De Hond zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. Rustig laten zitten, zou ik zeggen.
Het doet me deugd dat van de 41 zetels die de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 er virtueel nu nog maar 18 van over zijn.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

parapluDe demonisering van Geert Wilders is een nieuwe fase ingegaan. Na de voor de PVV succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen en met de Europese verkiezingen in aantocht (waarin de PVV volgens de polls goed scoort) sopt het linkerdeel van onze samenleving het dun door de paarse broek en worden links en rechts de messen geslepen. Radio en tv-studio's worden overlopen door anti-Wilders gasten die onder aanvoering van partijbobo's en ander "belangrijk" volk de vloer aanvegen met Geert en geen mogelijkheid onbenut laten om zijn blazoen te besmeuren: Wilders is een racist, een discrimineerder en een bedreiging voor de rechtstaat. Iedere nuancering ontbreekt.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Als het kan wat minder Marokkanen
anti islamsticker PVVNounou wat een herrie weer in het Haagse kippenhok. Wilders had weer even een vinger op de zere plek gelegd en wenste de stad Den Haag "minder lastenverzwaringen en als het kan wat minder Marokkanen"...en oeps daar waren de rode bieten gaar. Spekman moest "braken" en partijleider Samsom werd er "misselijk" van. Toch was het diezelfde Samsom, die ooit een jaartje undercover straatcoach was en constateerde dat "Marokkanen een monopolite op overlast hebben"( "ETNISCH-MONOPOLISTISCHE OVERLASTVEROORZAKERS") en dat Marokkanen "straattuig" zijn.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief


Please accept our apologies on behalf of a great many people here in the Netherlands for our Government and our Media.
The facts concerning MH17 are twisted to defame you and your country. We are powerless onlookers, as we witness how the Western Nations, led by the United States, accuse Russia of crimes they commit themselves more than anybody else.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Acht goede redenen om Syrië niet aan te vallen: In de komende dagen of weken zijn de VS van plan om Syrië te bombarderen. Dat is onverantwoord, onwettelijk en onethisch. Marc Vandepitte zet de redenen op een rij.* 'The West has 'NO MANDATE'

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief


De gekleurde berichtgeving uit o.a. Lybië, Egypte, Syrië zet ons iedere dag weer op het verkeerde been. Het ligt echter anders dan ons wordt voorgehouden. Want wat is er nu precies aan de hand.?
De 'vrijheidsstrijders' zijn in werkelijkheid Sunni-extremisten die de macht willen grijpen.
Als ze dat zou lukken is de broze stabiliteit die er nu nog heerst stuk en zou de regio kunnen worden ondergedompeld in een bloedbad.  De Sunni zijn in Syrië de meerderheid. De veiligheid van Israël komt dan ook in gevaar. Maar misschien is dat wel de bedoeling die erachter schuilt..; we kennen de agenda van B. Hussein Obama niet.
Waarom ?

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

swoboda euHannes Swoboda, voorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, vindt dat politieke partijen die onvoldoende "respect voor Europese waarden" hebben moeten worden geweerd. Tevens zou de interne democratie van andere partijen gecontroleerd moeten worden. Dit -door ons zwaar overbetaalde- heerschap wil er vanuit zijn eigen partijpolitieke invalshoek aan meewerken andere partijen het werken onmogelijk te maken.
Swoboda, Oostenrijker, Socialist..."Anschluss", oude barre tijden herleven.

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

krak-euro 2De overtuiging dat de geschiedenis van de financiële wereld alleen door een insider kan worden verteld, bracht regisseur Marc Bauder (1974) uiteindelijk bij Rainer Voss. Deze Duitse oud-bankier (o.a. Deutsche Bank) wilde als een van de weinigen uitwijden over zijn ervaringen.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
Rompuy OranjeDe afgelopen twee weken waren weer doorspekt met EU nieuws.
Rutte die eerst glashard liegt over machtsoverdracht aan de EU, dan wat vage legalese er op loslaat (wel contract maar niet bindend…) en daarna claimt dat hij een stokje voor lidstaatcontracten heeft gestoken, was weer zo’n pareltje. Maar er was ook nieuws uit de EU dat me deed huilen van het lachen, of was het nu aan het lachen van het huilen?

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
pvv-sos-democratieAvondje Wilders bashen door voormalig PVV-ers zoals Flipje Tiel Brinkman, Jhim van Bemmel, Wim Kortenoeven. Twan Huys heeft het over 1 jaar na de verpletterde verkiezingsnederlaag. Dat vind ik knap bedacht van Twan maar ik hecht weinig waarde aan die opmerking.
Gek genoeg kreeg men bijna niemand voor de camera maar degenen die dat wel deden, liepen op hun manier leeg. Alles had maar 1 doel, het neersabelen van Geert Wilders.
De NTR geeft echter nog wel toe dat de PVV inmiddels in de peilingen de grootste partij is.

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

ruttePremier Mark Rutte heeft zijn steun uitgesproken voor Guy Verhofstadt als kandidaat  voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie. Dit is op zijn minst opzienbarend, want Verhofstadt geldt als een van de fanatiekste voorstanders van een EU federale superstaat, iets wat haaks staat op de VVD lijn in de Nederlandse politiek. Maar onverwacht mag de beslissing van Rutte niet zijn. De reden is simpel: Rutte heeft geen enkele toekomst meer in de nationale politiek na zijn rampzalige beleid. Daarom heeft hij nu alvast een plek in Brussel gereserveerd door zijn steun uit te spreken voor Guy Verhofstadt.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
binnenhof 2Nederland was van oudsher een soort praathuis waar de bestuurders in een sfeer van nuchter overleg bijeen zijn, en waar beleidsaanpassingen geleidelijk en weloverwogen tot stand kwamen. In de jaren zestig al kwam een einde aan het beeld van beheerste verandering in kalm beraad. Sindsdien lijkt Nederland eerder op een dronkelap die straalbezopen het praathuis heeft verlaten en waggelend de weg naar huis probeert te vinden, speurend naar straatmeubilair dat houvast biedt. Tot in de jaren tachtig hield deze nationale zatlap zich staande tegen de gevel aan de linkerzijde van de straat. Daarna dorst hij die eindelijk los te laten, zeilde het trottoir over en deed een onzekere greep naar de lantaarnpaal rechts. Tijdens het afleggen van deze zigzagkoers botste hij overal tegenaan en richtte aanzienlijke schade aan. Of hij op die manier ooit thuis zou komen was de vraag, laat staan of hij het eind van de geschiedenis zou halen, schreef historicus Bert Vuijsje ooit.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
2De afgelopen 10 dagen waren een periode van verhoogde bloeddruk voor ondergetekende. De EU heeft namelijk weer een aantal zetten gemaakt die ik, vanwege een verscheidenheid aan redenen, bestempel als pure waanzin. Twee daarvan zal ik in deze column uitlichten, waarbij ik de dieper liggende oorzaak van dit soort EU-maatregelen tracht bloot te leggen. Zoals u wellicht weet, verhuist het Europese Parlement (EP) iedere maand verplicht naar Straatburg. Dit hebben de Fransen ooit bedongen in ruil voor hun steun (zo werkt solidariteit namelijk). Deze waanzin kost iets van €200 miljoen per jaar.
Gelukkig zijn de meeste parlementsleden in het EP ook tegen deze kolderieke maar dure verhuisfeestjes. Zo niet de PVV, want wat gebeurde er deze week bij een stemming om de verhuizing naar Straatsburg af te schaffen? De PVV stemde tegen!

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
barroso 249404eHier is een tip om de dag van de bureaucraten in Brussel te verzieken: noem de Europese verkiezingen van volgend jaar en ze worden nerveus en geagiteerd. Schuimbekkend zullen ze waarschuwen voor het opkomende populisme, een bedreiging voor de democratie. De Europese verkiezingen van volgend jaar mei, waarin bijna 400 miljoen mensen uit de 28 EU lidstaten mogen stemmen, monden naar alle waarschijnlijkheid uit in een aardverschuiving tegen de Eurocraten. Wat zal gebeuren is echter geen opkomst van het populisme, maar een overwinning voor de democratie. Decennia lang heeft Brussel ongestoord zijn gang kunnen gaan. Dat tijdperk is nu over.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
wilders peilingenOberrr...de RijksUniversiteit Groningen wil even afrekenen met allen die de PVV het stempel rechts-extreem opplakken.  Is de PVV rechts-extremistisch, populistisch, of democratisch patriotistisch?
De PVV is een vreemde eend in de bijt, hoe oer-hollands ze ook is. Ze behoren niet tot de traditionele politieke families van christen-democraten, sociaal-democraten en liberalen. Ze onderscheiden zich van de gevestigde partijen niet alleen door hun gedachtegoed, maar ook door hun stijl en organisatie. Zij richt zich in direct en niet altijd even parlementair taalgebruik tot de man (of vrouw) in de straat; en wordt strak geleid door één persoon. Heeft geen leden, alleen donateurs en vrijwilligers.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
le-pen 2Het nieuws van de week was wel dat de PVV van Wilders een verbond heeft gesloten met het Front National van Marine le Pen om de machtsgreep van de EU een halt toe te roepen. Ik denk niet dat dit verbond direct een verandering teweeg kan brengen, maar indirect gaat dit verbond een enorme invloed hebben op de euro en de EU. De reden hiervoor ligt niet zo zeer bij dit verbond, maar juist bij de reactie van de eurofielen op dit verbond. In dit licht is de desintegratie van de eurozone en de EU in een hogere versnelling geraakt.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
putinHij zou arrogant zijn, lijden aan een superioriteitscomplex, nationalisme, wantrouwen, paranoia, denkend in vijandbeelden, wetteloosheid, zich boven de wet stellend, verkiezingsfraude, etc.etc. Als journalisten van hun redacties de ruimte krijgen om zulke insinuaties over een regeringsleider zo aan elkaar te schrijven dat het één grote beschuldiging van oplichting en corruptie wordt, dan weet u dat er meer, heel wat meer achter zit.
 

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
do as you are told 2Olli Rehn gezien bij het journaal gisteren. Olli las voor uit de EU-bijbel. Zijn bijbelvastheid is beangstigend. Zijn geloof, als dat al geen sekte is, te wantrouwen. Olli Rehn als Getuige van Jehovah, het IMF. De boeteprofeet, die ons met zijn aanhoudende klaagzangen bezweert dat we alle onheil over onszelf hebben afgeroepen en dat we op onze knieën om genade moeten smeken van de Brusselse goden, boete doen voor al onze zonden. De onheilsprofeet die zweert bij zijn scientology, bij zijn verblinding. Volhouden, volhouden, lastenverzwaren en burgers afknijpen is zijn Credo. Want we moeten competitief zijn. Competitiveness, competitiveness..er is geen klok in het koekoeksnest Brussel die iets anders aangeeft.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
RasmussenHet Westen grijpt steeds gemakkelijker naar het interventiewapen, ook al wordt die in een "humanitair" jasje gestoken. De fiasco’s van Afghanistan en Irak hebben de strategie van militaire interventie in diskrediet gebracht. De oorlog in Libië gaf de voorstanders van deze methode echter opnieuw de wind in de zeilen. Nog altijd klinkt de roep om militair in te grijpen in Syrië en ook Iran ligt in het vizier. Staan we aan het begin van een nieuwe reeks buitenlandse interventies?

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
rabobankRabobank heeft een megaboete gekregen voor het manipuleren van LIBOR (London Interbank Offered Rate); een rentestand die in miljoenen financiële producten verwerkt zit. Het hele land en politiek vallen erover en terecht, want volgens de regels mag dit absoluut niet.
De marktwerking mag namelijk niet worden verstoord, want anders zal dit verkeerde (oneerlijke) prijzen opleveren. Deze verkeerde prijzen zijn namelijk schadelijk, want ze leiden tot een misallocatie binnen de economie. Dit willen we dus niet hebben en vandaar dat Rabo een pak slaag heeft gekregen. Dit is fair, maar ook ontzettend hypocriet.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
vallend-mens-9-11-klein Verschillende vooraanstaande Amerikaanse journalisten zeggen dat hun overheid liegt over 9/11 en de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme.
Mediabedrijven en redacteurs geven deze journalisten echter geen ruimte om hun bevindingen te publiceren.
Onlangs zei onderzoeksjournalist Seymour Hersh dat de aanval op Osama bin Laden op 2 mei 2011 ‘een grote leugen’ was. Hersh bekritiseerde zijn oude werkgever The New York Times en andere grote mediabedrijven:...

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
-aladdinDe column van vandaag gaat over hoe de maakbaarheidgedachte (het idee dat de maatschappij van boven af (lees overheid) in de gewenste vorm te kneden valt) het financiële systeem heeft geholpen zichzelf op te hangen. Als zij hangen, dan hangen wij burgers ook. Dit is “too big to fail”. Dit alles hebben we met name te danken aan de maakbaarheidpolitici die met een ontzagwekkende combinatie van naïviteit, onkunde en hebzucht het monster hebben gecreëerd dat regulatie heet.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
darwin-awardHoe veilig (voor ons) is het eigenlijk als we allemaal gaan pinnen?
1/We hebben op Cyprus kunnen zien wat er gebeurt als je al je geld op een bank zou moeten laten staan om te kunnen pinnen.
2/ Het komt nogal eens voor dat pinautomaten een hele dag plat liggen vanwege een storing in het betaalnetwerk of omdat er net een plofkraak plaats had gevonden...
3/wat te denken van een 'bank holiday' zoals nu onlangs in Panama gebeurde?
Kun je mooi een aantal dagen geen boodschappen doen.
 4/ Er is onlangs...

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Banken-Burgers-BoevenDe beurs trekt aan zegt Klaas Knot als een van de bemoedigende signalen dat de economie aantrekt.
Ik kijk elke avond van 5 uur tot 5.45 naar RTL-Z beursnieuws. Als de beurzen op Wall Street het goed doen, stijgen ze ook op de AEX.Dan is er in Amerika weer een huis verkocht, een uitkering minder aangevraagd of is het consumentenvertrouwen in de VS toegenomen is het juichende bericht, en is het kopen, kopen, kopen geblazen in Amsterdam.

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
beursceashEen Credit Default Swap (CDS) is een verzekeringsproduct waarbij een partij zich kan verzekeren tegen een faillisement van b.v. een land. Vooral kopers van staatsobligaties verzekeren zichzelf met een CDS om zichzelf tegen het risico van een wanbetaling van een land te beschermen. Een CDS is een gewoon derivaat en iedereen kan dus zo’n CD Swap “verkopen” en daarmee “verzekeraar” worden. Als een hedgefund bijvoorbeeld voor een miljoen euro aan Griekse obligaties gekocht heeft, dan zal ze zich in willen dekken door CD Swaps met de betreffende verzekeringswaarde te kopen. Jaarlijks betaalt dit hedgefund dan een verzekeringspremie van een paar promille (voor een relatief veilig AAA-land) tot zelfs tientallen procenten (voor land op de rand van het faillissement).

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
wellinkRegelgeving die door overheden en toezichthouders in het leven is geroepen, heeft banken ertoe verleid verkeerde dingen te doen. Ook zouden bonussen in de financiële sector moeten worden afgeschaft.
Dat zegt Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank (DNB) tussen 1997 en 2011, in een gesprek met NU.nl. (06-10-2013) Of de bankenunie, waarbij onder andere het toezicht op Europees niveau wordt uitgevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB), het debacle met Icesave had kunnen voorkomen blijft de vraag.
Wel is voor Wellink duidelijk dat Europees toezicht noodzakelijk is om over grenzen heen te kunnen kijken.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
AOW-1Bakken met zand is deze week Werkend Nederland in de ogen gestrooid. Het toneelstuk rond de lagere pensioenopbouw moet de aandacht afleiden van de echte grote slag, die in het geniep geslagen wordt. Als dat lukt, worden harde aanspraken op ouderdomspensioen van miljoenen deelnemers omgezet in boterzacht "ambitie", ofwel "hoop-doet-leven" pensioen. Marktrentestand en beleggingsresultaten bepalen op pensioendatum de materiële kwaliteit van de levensavond van miljoenen.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Farage-cooling-newsNiet erg diplomatiek gesproken maar hheft nmm absoluut gelijk:
Farage neemt bepaald geen blad voor de mond en daardoor wordt zijn schare aanhangers met de dag groter. Waarom..?

Kijk zelf maar:

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
slopersbal21
De Algemene Beschouwingen over de begroting van 2014 en volgende jaren kunnen worden afgelast, en kabinet en de Eerste en Tweede Kamerleden kunnen naar huis. Rutte zegt dat het kabinet geen ruimte ziet om van de 6 miljard euro bezuinigingen af te wijken omdat dit nu eenmaal moet van Brussel en dat de ruimte vanwege de afspraken "beperkt" is. Laten we er niet omheen draaien, begrotingsonderhandelingen en Algemene Beschouwingen doen er niet langer toe.

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
If you still do NOT believe it, see it...Voor steeds méér mensen staat het vast dat 9/11 een grote vooropgezette en goedgeleide SCAM was.
Inclusief de verhalen over baard-mannen in grotten die deze uiterst gecompliceerde GIGA-operatie even in elkaar zouden hebben 'getimmerd'..

Vanaf het eerste moment voelde ik nattigheid en ben verder gaan graven. Heb veel gezien, en wát ik zag heeft mijn overtuiging dat dit een SCAM - belazerderij was, is alleen maar groter geworden.

We zijn erin gestonken, van a-z..


-

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Zes maanden nadat de bankencrisis de economie van het eiland bijna de nek had omgedraaid, is Cyprus nog lang niet van alle problemen af. Gesmoord door de inkrimping van de kredieten en door de bezuinigingen die werden opgelegd door de trojka, draait de economie in een trager tempo dan voorheen en neemt de somberheid bezit van het land.
Cartoon: Ilias Makris

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
krak-euro 2Zo, de bankenunie is dus nagenoeg een feit. Een instituut welke alle financiële macht naar zich toe zal trekken en waar de machthebbers in de EU op de achtergrond hard aan gewerkt hebben. Voortdurend zijn er langzaam regels en wetten ingevoerd waardoor een weg terug niet meer mogelijk zal blijken en waar verdacht weinig over bericht wordt in onze MSM. Een ding moge duidelijk zijn: de banken krijgen opnieuw dezelfe boodschap. Zij zijn feitelijk onkwetsbaar verklaard. Want als ze niet met belastinggeld overeind worden gehouden, dat gebeurt dit met een gedwongen afdracht van de rekening- en aandeelhouders.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
zigeuners-1Altijd al hebben psychopaten termen en bijpassende verhaaltjes bedacht om de dictatuur aan het gepeupel te verkopen: Op naar een participatiesamenleving. Naar een wáttt ? Naar een participatiesamenleving ! Het moet maar eens afgelopen zijn met dat leunen op de overheid. Aanvankelijk boos en verontwaardigd, maar bij nader inzien zie ik het wel zitten. Op de eerste plaats omdat een echte participatiesamenleving niet zonder een bindend referendum kan.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
relaxHet kabinet gedraagt zich als een drugsverslaafde door zich vanwege hun verslaving massaal op de ouderen te storten. Een oudere met een inkomen boven het bestaansminimum en die daarvan een kleine reserve heeft opgebouwd, loopt een groter risico, maar dit kabinet weet zelfs van een kale kip nog te plukken. Hiertoe kunnen spaargeld, aandelen en obligaties aanleiding geven maar ook bezittingen. Het bezit van onroerend goed zoals een eigen huis kan aanleiding geven om de oudere te dwingen hierop een hypotheek te nemen om hun zorgkosten hiervan te betalen.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
wilders peilingenIn reacties op het interview van Wilders in de Telegraaf is o.m. te lezen: ""Ik zal nooit op de PVV stemmen maar Wilders heeft wél gelijk.""  Wat voor een onmetelijke domkop ben je als je vindt dat de PVV gelijk heeft maar je stem geeft aan partijen dieNederland naar de afgrond voert? Wat voor een zombie ben je als je stemt op een van de partijen die vinden dat de burger moet veranderen en alle beslissingen die negatief voor hun uitpakken maar heeft te slikken, maar die niet bereid zijn innovatieve jongeren met uitstekende ideeën hoe de crisis op te lossen, in hun eigen (feodale) bestuurscultuur op te nemen.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Alex Sassen (Burgerforum) grillt Alex Pechtold (D66)

Hoe staat het nu met dat EU referendum? Vandaag vond er in de Thorbeckezaal een rondetafelgesprek brusselsprouts.jpgplaats tussen 4 experts op het gebied van de EU (recht, politiek en organisatie) en enkele Kamerleden. Ondergetekende was daar aanwezig samen met andere leden van het burgerforum-EU.nl  De vrees bestond bij mij dat de experts teveel uit de hoek van de geëffende paden zouden zijn, maar dat was niet het geval. Voor een cynicus zoals ik was dat een ware opluchting. Die opluchting die maakte echter al snel plaats voor verbolgenheid. Niet door wat de experts te zeggen hadden, maar door de houding van een man waar ik groot fan van ben: Alexander Pechtold. De beste man zat onderuitgezakt alleen maar op zijn GSM te friemelen en gunde de door de Kamer uitgenodigde experts geen blik waardig. Geen oogcontact, niets. Alleen een ongeïnteresseerde gelaatsuitdrukking waaruit sprak dat iedereen zich maar het beste richting toiletaire faciliteiten kon begeven om, op Amerikaanse wijze, zichzelf te rampetampen.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Met behulp van een groot aantal bronnen,alles wat er de laatste dagen te lezen was over de gifgasaanval in Syrië op een
rijtje gezet.
Alevietenouders in Latakia herkennen via satellietbeelden hun door rebellen ontvoerde kinderen als slachtoffer van de chemische aanval in Syrië. En nu een novum: De Syrische overheid heeft klaarblijkelijk een nieuw soort sexe gevoelig Saringas uitgevonden, want alleen volwassen mannen en kinderen worden getroffen. In een door het Witte Huis afgegeven verklaring, zegt de Amerikaanse “Director of Intelligence” James Clapper dat er bij eenenorme chemische aanval op 21 augustus 2013 1.429 mensen werden gedood in de voorsteden van Damascus.

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
islam-bruiloftIn het verlengde van deze, helaas veel voorkomende, zaken onderstaand verhaal over o.a. de Taliban, de Pashtun en de onmacht bij het Westen om adequaat, dus niet, te reageren.
Na 9/11 trokken westerse troepen naar Afghanistan om de Taliban te verdrijven. Kabul is herbouwd en ook op andere gebieden zijn grote stappen gezet. Maar tegen de Taliban hebben de meeste Afghanen nooit bezwaar gehad. (Afshin Ellian-Elsevier.nl) De internationale militaire operatie in Afghanistan heeft vele levens gekost: militairen uit alle NAVO-landen hebben een groot offer moeten brengen voor de wederopbouw van Afghanistan. Ook financieel heeft Afghanistan, Amerika en andere westerse landen miljarden gekost. De vraag moet worden gesteld of dit alles na ruim een decennium heeft geleid tot de modernisering van Afghanistan.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
euro-duimpieDeze keer geen eenvoudige column, maar wel met een duidelijke boodschap.
In Brussel worden sommige eenvoudige zaken namelijk zo enorm ingewikkeld gemaakt dat je minstens twee keer moet lezen wat er nu eigenlijk staat alvorens je beseft dat het in feite helemaal niet moeilijk ís, maar door de EU moeilijk wordt gemáákt.

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

anti-islam De film van Geert Wilders over de duivelse doctrine; de islam

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
pvda-middelvingerAls er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou de PvdA slechts 12 zetels halen.
Is zelfs nog 1 zetel minder dan het absolute dieptepunt van 13 zetels in 2009, schrijft Maurice de Hond vandaag bij de peilingen. Jaja, als er nu verkiezingen zouden..etc.
Als ik gisteren de krant van morgen had gehad, dan was ik vandaag miljonair, want daarin de lotto- en toto uitslagen. De PvdA ligt zwaar onder vuur door "alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden"- opnamen en het voornemen belgegevens op te vragen. Enge man Samsom duldt geen tegenspraak en voelt zich in de absolute macht die hem door spindoctors is aangemeten, bedreigd. Dat zijn geen leiders, dat zijn dictators.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Khomeini

Saudi-Arabië sluit steeds meer tegenstanders van het regime op en „het zwijgen hierover van de VS en de EU wordt steeds oorverdovender”.
Dit stelde
woensdag de mensenrechtengroepering Human Rights Watch (HRW). Sinds februari zijn zeker 160 mensen opgepakt die zich vreedzaam tegen het regime uitten.

HRW heeft de Saudische minister van Binnenlandse Zaken, prins Nayef bin Abdul Aziz al-Saud, opgeroepen de „vreedzame dissidenten onmiddellijk vrij te laten”. De meeste arrestaties waren in het oosten, waar sjiieten demonstreren voor hervormingen en vrijlating van politieke gevangenen.

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Disclaimer

Door de inhoud van deze website op de PC, smartphone of laptop of dergelijke electronische apparatuur op te roepen en/of te lezen, verklaart de lezer dat deze heeft kennis genomen van de inhoud van deze disclaimer en akkoord gaat met het daarin gestelde. De informatie op de website alsook het gebruik van deze website is volledig voor risico van de lezer. De webredactie verklaart dat de artikelen en reacties op www.tref.eu volledig te goeder trouw worden geplaatst, en dat zij niet kan instaan noch aansprakelijk gesteld kan worden voor de accuratesse van de daarop geplaatste gegevens. Evenmin is het ingenomen standpunt van een geplaatste reactie of ingezonden en geplaatst artikel het standpunt van www.tref.eu c.q. de webredactie.

De redactie behoudt zich het recht voor zowel artikelen als reacties zonder voorafgaande opgave van redenen aan te passen of te verwijderen. Zowel artikelen als reacties worden enkel op risico van de schrijver geplaatst en door het inzenden van desbetreffend artikel of reactie vrijwaart deze de domeineigenaar van www.Tref.eu permanent voor mogelijke schade van elke aard die desbetreffend artikel of reactie kan veroorzaken. Voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website kan niet onomstotelijk worden ingestaan. Aan de door ons verschafte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. www.tref.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

Artikelen noch reacties op deze website mogen worden verspreid, bewerkt, verveelvoudigd of overgedragen in welke vorm dan ook, schriftelijk danwel digitaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.tref.eu  en/of de auteurs van de gepubliceerde artikelen. www.tref.eu wijst alle aansprakelijkheid af betreffende schade ontstaan door het bezoeken van deze website en de via deze website verkregen informatie. www.tref.eu wijst alle aansprakelijkheid af betreffende bezoek aan zgn. "derden-sites" (websites waaraan door middel van een hyperlink en/of deeplink in onze artikelen of de reacties daarop, een bezoek wordt gebracht) en elke mogelijke schade die daaruit kan voortvloeien.

www.tref.eu doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet vermeld zijn kunnen zich wenden tot www.tref.eu . Waar gebruik is gemaakt van materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.
---

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het is gemakkelijk om te beginnen met het maken van uw website. Als u al iets van de basisprincipes weet kan dat helpen.

Wat is een contentbeheersysteem?

Een contentbeheersysteem is software die u in staat stelt eenvoudig webpagina's aan te maken en te beheren, door het aanmaken van de inhoud te scheiden van het mechanisme dat nodig is om het op het web te tonen.

Bij deze site wordt de inhoud opgeslagen in een database. Hoe het eruit ziet wordt bepaald door een template. De Joomla! software brengt het template en de inhoud bij elkaar om zo een webpagina te maken.

Website and beheergedeelte

Uw website heeft in feite twee afzonderlijke delen. De website (ook wel voorkant genoemd) is wat de bezoekers van uw site zullen zien. Het beheergedeelte (ook wel achterkant genoemd) wordt alleen gebruikt door de personen die uw site beheren. U kunt het beheergedeelte bereiken door op de link "Websitebeheer" te klikken in het "Gebruikersmenu" (zichtbaar nadat u bent ingelogd) of door het toevoegen van /administrator aan het eind van uw domeinnaam..

Inloggen in het beheergedeelte gebeurt met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is aangemaakt tijdens de installatie van Joomla.

Inloggen

Gebruik voor het inloggen op de voorkant van uw website het inlogformulier. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn aangemaakt tijdens het installatieproces. Eenmaal ingelogd kunt u artikelen aanmaken en aanpassen.

Bij het beheren van uw website kunt u artikelen aanmaken die alleen ingelogde gebruikers kunnen zien.

Maken van een artikel

Eenmaal ingelogd op de voorkant van de website ziet u in deze voorbeelddata een nieuw menu, het gebruikersmenu. Klik, om een nieuw artikel aan te maken, op "Maak een artikel" in dat menu.

Het formulier "nieuw artikel" heeft veel mogelijkheden, maar het invullen van een titel en iets in het tekstvak volstaat al. Om het gemakkelijk terug te vinden zet u de status op gepubliceerd.

Een bestaand artikel kan worden aangepast door op het wijzig icoon te klikken (deze wordt alleen weergegeven voor gebruikers die de juiste rechten hebben om een artikel te kunnen bewerken).

Template en modules

De uitstraling van de website wordt bepaald door de template. U kunt de websitenaam, de achtergrondkleur en nog veel meer aanpassen door de opties van de template naar eigen inzicht in te stellen. Dit kunt u doen door in het beheergedeelte naar de templatestijlen te gaan en te klikken op het standaard template (Protostar). De meeste wijzigingen kunnen gemaakt worden op het tabblad opties.

De blokken rond de hoofdcontent van de website worden modules genoemd. U kunt de afbeelding bovenaan de pagina wijzigen door de afbeeldingsmodule te bewerken in modulebeheer.

Leer meer

Er kan veel meer geleerd worden hoe Joomla! te gebruiken om de website die u voor ogen staat te bouwen. U kunt veel meer leren op de Joomla! documentatie site en op de Joomla! forums.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief


We gaan eerst weer even terug naar " 't is de schuld van Wilders" Volgens een stuk in Trouw gaf Geert Wilders in zijn verklaring voor zijn merkwaardige gedrag in het Catshuis dat Europa de bron is van alle kwaad. Alsof Brussel de gedoogcoalitie zou hebben gedwongen in het Catshuis te onderhandelen over nieuwe, omvangrijke bezuinigingen en er geen afspraken waren gemaakt in het regeer- en gedoogakkoord waar Wilders in 2010 nog zo enthousiast zijn handtekening onder zette.
De verklaring van Wilders zou doorzichtige nonsens zijn geweest. Hoe apert kan een leugen zijn !!!

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Likdoorns, klier van een vrouw, plensregen, piepers aangebrand...het is allemaal de schuld van Wilders. Of ik nu de kranten las, naar de TV keek of naar de radio luisterde, geen artikel of programma waarin Wilders niet van alles de schuld kreeg. De Telegraaf maakte reeds gisteren zijn naam van pulpkrant waar door met een reconstructie van de Catshuisbesprekingen te komen! De Sjuul Paradijs-en van de Televaag hadden alle gadgets van Mr. Q uit 007 in het Catshuis geplemt en schreven vanaf dag 1 mee !! Hadden zelfs medewerkers die precies wisten wat in Wilders hoofd omging ! Knap hoor.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De wereld waar eurofiele politici naar streven is een wereld waarin volken moeten ophouden volk te zijn. De politici willen een Europa waar volken geen soevereiniteit meer hebben, waarin volken hun eigen territorium niet meer mogen besturen. De eurofiele politici willen een Europa waarin Europa geen Europa meer mag zijn, en waarin mensen ophouden individu te zijn.
Politici zijn kneuzen. Visieloze grijsmensen zijn het. Politici. Ergens heeft bij deze waterdragertjes het idee post gevat dat ze daadwerkelijk iets betekenen. Een van de grappigste opmerkingen vind ik altijd als een politicus het heeft over banen scheppen. Zij wel. Bedrijven scheppen banen. De politiek is op z’n best een niet al te grote hobbel die genomen moet worden door het bedrijfsleven op weg naar succes. Maar nee, zij scheppen banen. Inmiddels is de Europese variant van dit schadelijke roofdier al flink in opkomst....:

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Whoehahaha....Elsevier heeft premier Mark Rutte uitgeroepen tot "Nederlander van het Jaar". Waarom? Nou, de Nederlander van het Jaar is de man of vrouw die volgens Elsevier in positieve of negatieve zin een stempel op het jaar heeft gedrukt. Want kijk,zegt Elsevier, in een jaar waarin iedereen, de media niet uitgezonderd, vooral oog had voor het negatieve, straalde de minister-president een opgewektheid en optimisme uit, die gelukkig maakt. Zo ook de hele redactie van Elsevier. Lees hoe zij hun keuze voor Rutte motiveren: "Als een haptonoom weet hij de juiste snaar te raken, houdt hij de moed erin en voorkomt hij dat het land volledig bevangen raakt door somberheid over economische vooruitzichten."

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Zwaar onder de indruk van de door Janus Klabanus geschilderde onmenselijke toestanden in Hongarije,de gedachten de vrije loop gelaten, mede gebaseerd op wat ik er allemaal over gelezen heb. Er is sprake van een integrale neoliberale aanval op de rol van de staat en de verworven rechten van de werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden om de winsten van speculanten en het grootkapitaal veilig te stellen. De bezuinigingen in Nederland en elders in andere Europese landen hebben allemaal hetzelfde doel en komen uit dezelfde koker: de Round Table of European Industrialists (ERT). 

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

header-klein We heten u welkom op de politiek absoluut incorrecte website van TrefPunt Europa.
Tref
Punt Europa
signaleerde tot op de dag van vandaag politiek korrekte zaken, uitspraken en voorvallen over de Nederlandse en Europese politiek zonder frutsels en fratsen. TrefPunt Europa is het policor- multikul geneuzel van het papegaai journaille en de lubbelglatige Volksvertegenwoordigers; het hyves, twitter en facebook-vmbo nivo van 'de nieuwe lichting nederlandse journalist' meer dan zat. Het policor backstage-koor dat de nieuwsconsument niet de werkelijkheid noch de feiten onthult, als daarmee -mogelijk- de belangen van zijn vaak linksche vriendjes kunnen worden geschaad.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Aan het woord is arabist Hans Jansen in de Telegraaf n.a.v. het uitkomen van zijn nieuwste boek: "Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden!" Op school leerde je dat de kruisvaarders niet pluis waren, die gingen op roofmoord naar Jeruzalem. Dat door die kruistochten de moslims op ons zijn geworden en dat daarna de jihadisten opstonden. In werkelijkheid waren de jihadisten er eeuwen eerder dan de kruisvaarders en kruisridders- beide pelgrims, maar de ridder was vaak van adel. Richard Leeuwenhart was de bekendste van allemaal. En zo verging het duizenden anderen. De reis naar Jeruzalem betekende na terugkeer in Europa status.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met verbijstering volg ik het financiële nieuws op radio, tv en in de kranten.Voor het eerst in mijn leven heb ik een soort van onderbuik gevoel over een mondiale crisis die zijn weerga niet kent. Ik ben geen doemdenker, geen Maya-adept die denkt dat er in 2012 allemaal schokkende zaken gaan gebeuren, geen complot-aanhanger. Maar het slechte nieuws dat onafgebroken over ons heen dondert, boezemt me angst in.

Dat bedrijven failliet kunnen gaan, lijkt me evident. Dat banken omver kegelen, vond ik erg schokkend maar is inmiddels eigenlijk al vertrouwd nieuws geworden.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
Verdrag van Lissabon: vergelijkingen t.o.v. de oorspronkelijke Europese Grondwet - Hoofdinhoud
Het Verdrag van Lissabon waarover de Europese regeringsleiders het in juni 2007 eens werden, komt op een groot aantal punten overeen met de Europese grondwet uit 2004.
Er zijn echter ook belangrijke verschillen, waardoor het Verdrag van Lissabon zich volgens de Raad van State "kenmerkend onderscheidt van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa". Hieronder worden een aantal belangrijke verschillen en overeenkomsten op een rij gezet.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

De Europese Grondwet verpakt in het Verdrag van Lissabon..

VII)

We zullen ons moeten afvragen hoe het toch mogelijk is dat er zoveel steun is voor dit verdrag, van de meerderheid van de politici, zowel links als rechts, uit alle lidstaten, onder het motto dat dit verdrag een nieuw tijdperk van algemene welvaart zal inluiden. Dáár zal niets van terechtkomen! Met name dankzij het feit dat de belangen van de burger worden verpletterd onder die van de grote bedrijven (vooral de "multinationals").

Uiteraard mogen we ook de "politiek correcte" censuur van de meeste media "bedanken" voor het merendeels onderbelicht blijven van de schaduwzijden van dit verdrag.
Dat nodigt ons uit om na te denken over de vraag: in hoeverre verdedigen en vertegenwoordigen zij een democratisch systeem?

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

De Europese Grondwet verpakt in het Verdrag van Lissabon..

VI)

Tot besluit wordt opgemerkt dat deze problematiek enkel bestaat dankzij de abominabele wetgeving op dit gebied.
Een wettelijk vastgestelde maximale tijdsduur zou niet werkelijk nodig hoeven te zijn. Als er eenvoudigweg een universeel Europees wettelijk minimumloon zou worden vastgesteld (hetgeen door het verdrag expliciet onmogelijk wordt gemaakt, zie bovenstaande paragraaf) en men zou bepalen dat hoe meer uren men werkt dan de basis van 35 (of 40) uur, hoe hoger het salaris per uur wordt (dat dan gaandeweg substantieel toeneemt), dan zou dat terstond op uiterst doelmatige wijze het uitbuiten door bedrijven van misdeelde bevolkingsgroepen tegengaan, terwijl het ook nog eens de werkgelegenheid zou bevorderen...!

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

De Europese Grondwet verpakt in het Verdrag van Lissabon.
V)

In dit verdrag gaat het er dus absoluut niet om een menselijk en waarlijk solidair systeem te garanderen, hetgeen u al had begrepen bij het analyseren van hoe de term "toegang" is gebruikt in artikel II-94. De verontrusting is dus volkomen terecht.
Dit verdrag zal noodgedwongen, vroeg of laat, tot erbarmelijke sociale omstandigheden leiden.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

De Europese Grondwet verpakt in het Verdrag van Lissabon.
IV

 • 3/4e van de tekst van het verdrag bestaat uit de 321 artikelen van Deel III (van in totaal 448 artikelen) die hoofdzakelijk handelen over de politieke en economische praktijk in de EU (de titel van het 3e deel is "Beleid en Werking van de Unie", waarmee op handige wijze het woord "economie" wordt vermeden). Normaliter heeft politiek, in z'n algemeen, niets te zoeken in een constitutie. Van een constitutie wordt verwacht dat ze zo is verwoord dat er verschillende soorten politiek mee kan gevoerd worden, bijvoorbeeld een "linkse", "rechtse", of "ecologische" politiek. Zonder op de relevantie van deze begrippen in te gaan, het is een feit dat het voorgestelde verdrag dergelijke varianten onmogelijk maakt, aangezien het enkel een zgn. "liberale" politiek toelaat, op een wijze die in het bijzonder de grote bedrijven en grote vermogens bevoorrecht. In plaats van te spelen met woorden en te spreken van een "grondwet", zou het juister zijn om te spreken van een "politiek contract", of eenvoudigweg "contract", gezien de vele regels die het geeft op het gebied van de economie, waarbij opmerkelijk veel macht wordt  weggegeven aan de grote bedrijven. Naast de voorbeelden die hieronder worden belicht, zal ik hier slechts het voorbeeld van artikel III-181 noemen, dat de centrale banken van lidstaten verbiedt "voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten te verlenen aan instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten, of rechtstreeks van hen schuldbewijzen te kopen." M.a.w.: deze "grondwet" verplicht de regeringen van de lidstaten enkel leningen af te sluiten bij particuliere banken, uiteraard tegen woekerprijzen die betaald zullen worden door de burgers...
 • ...

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
De Europese Grondwet verpakt in het Verdrag van Lissabon.
III)
Omgekeerd zijn er diverse gevallen waarbij in een artikel gesproken wordt over een "recht", maar waar het in de praktijk erom gaat vrijheden weg te nemen bij de individuele persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval voor artikel II-62, "Het recht op leven", dat het mogelijk zal maken abortus te verbieden, en waarbij dankzij een uitzondering die niet vermeld wordt in het artikel zelf (en die op allesbehalve eenvoudige wijze te vinden is in het allerlaatste deel van de tekst, de "Slotakte", Titel 1, Artikel 2, toelichting nummer 3),...

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
De Europese Grondwet verpakt als het 'Verdrag van Lissabon'.

Laten we nu eens kijken naar enkele cruciale punten van het nieuwe Europese verdrag:
(sommige mensen zouden enkele punten die aan bod komen enigszins vergezocht kunnen vinden, maar het is daarbij zaak te bedenken dat, of het nu om een wet of willekeurig contract gaat, elke keer wanneer een aspect slecht gedefinieerd is, dit kan leiden tot misbruik en wantoestanden)
 • Als het huidige voorgestelde verdrag wordt aangenomen, dan zal het aan de Europese bevolking opgelegd tot de dag dat het wordt ontbonden, waarschijnlijk d.m.v. geweld.

De Europese Grondwet verpakt als het 'Verdrag van Lissabon'.

Wat betekent het nu voor ons?
De Europese Unie werd aanvankelijk geïntroduceerd als zou ze met name een middel zijn dat een vrij handelsverkeer tussen Europese landen mogelijk maakte.
Nooit meer oorlog in Europa, meer democratie en welvaart voor alle volkeren van Europa.
Welk mens van goede wil kan daar op tegen zijn?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Minister De Jager bezweert ons dat als we Griekenland geen enorme geldbedragen lenen, de economie van Nederland en de EU zal instorten. Nederlandse banken hebben miljarden in Griekenland uitstaan, vooral geld dat vastzit in Griekse staatsobligaties.
Dat geld zal praktisch waardeloos worden als Griekenland omvalt, en de euro moet verlaten. Daar komt ook nog bij, zo horen we, dat de andere zwakke landen – Italie, Spanje en Portugal – meegesleurd zullen worden in de val van Griekenland. Geld dat we dáár hebben uitstaan zal dan ook verdampen. En dat gaat alleen maar over de strop voor de banken, want onze verzekeraars en pensioenfondsen zitten óók voor circa 15 miljard dollar in de wankelende PIGS-landen.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Al een paar dagen worden we "getrakteerd" op uitingen van totale anarchie in de straten van Londen, Birmingham, Liverpool, Bristol, Manchester. Waar de publieke omroep in eerdere berichtgeving nog krampachtig vermeedt het beestje bij de naam te noemen, n.l. dat de relschoppers die in bendes opereerden, brand stichtten en winkels plunderden, voor het grootste deel immigranten zijn, konden zij daar nu met goed fatsoen niet meer onderuit. Ofschoon iets voorzichtiger, blijven zij tegen beter weten in beweren, dat deze uitbarstingen van geweld gezien moeten worden als sociale protesten tegen maatschappelijke achterstanden.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

'Kabinet schaft taakstraf voor verkrachting af'

' Minister van Justitie Ivo Opstelten en  Fred Teeven ( beiden VVD)  willen af van het opleggen van taakstraffen bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven....

 

Als er goede redenen zijn waarom de veroordeelde zijn taakstraf niet (naar behoren) uitvoert, dan kan hij een bezwaarschrift indienen bij de rechter. '    
====

Met een paar ballen a.d. enkels zal dat idd. be'zwaar'lijk zijn en kan de rechter dus stapels 'bezwaarschriften ' verwachten. Geeft niks, want zet die VVD-er J.Demmink, S-G v.Justitie wel 'n paar 'bevriende' rechters op en zijn die stapels zo 'weg' ...

Verklaart meteen ook de wil van VVD-er Opstelten gelijk bij z'n benoeming de misdaad  'kei-en keihard'  aan tewillen  pakken :)  vast !   Niet

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Deed ik er goed aan ?   Ja dus , want SN knikkerde me onlangs weer 's als een van de zoveelste zwaar op linkse soepsideis leunende dagbladsites eraf .. vanwege represailleangst voor deze opperpedo en beschermheer ervan ,die behalve justitie notabene ook over politie 'en meer' gaat .  M.i. kan 't beslist geen kwaad dit kwaad blijvend in de kijkerd te zetten want doen recidiverende pedo's immers zelf ook door blijvend strafbare feiten te plegen o.a. niet van kinderen af te kunnen blijven  . Dus ga ik toch ook maar rustig ermee verder . Symptomen bestrijden is natuurlijk ook goed en hard nodig  , de veroorzakers onderuithalen beter

. Tenminste ,wil je een rechtstaat een rechtstaat laten zijn en blijven . De politieke onwil om justitie 's goed door te laten lichten ontbreekt nog wat teveel.   Groet   V.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Laten we wel wezen, Griekenland is een geweldig land om met vakantie te gaan. Ga maar eens eilandhoppen in de Cycladen, geen haast, lekker eten en een prima klimaat. Helaas is de Griekse bevolking er voornamelijk op uit om hun onbezorgde levensstijl te handhaven. Belasting betalen past niet in hun straatje. Diensten worden handje contantje betaald zonder dat er een cent van wordt opgegeven. Wel vinden ze het handig dat de EU voor een betere infrastructuur heeft gezorgd en met allerlei subsisies hun economie op de been heeeft gehouden.

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

“Wij zullen nooit betalen”, riepen de Griekse betogers afgelopen zondag in hun protest tegen de bezuinigingsplannen in Athene. Ook gisteren waren er grote rellen in Athene van Grieken die de bezuinigingen nu al beu zijn. Meer dan 70 procent – een meerderheid van alle politieke partijen – van de Nederlanders wil evenmin betalen voor Griekenland.

De Nederlandse burger wil terecht geen miljarden betalen aan onbetrouwbare Grieken in een tijd dat ze geconfronteerd worden met 18 miljard ombuigingen in eigen land.

De Nederlander weet donders goed dat er met zijn geld wordt gegokt om een land te redden dat niet te redden is. De Grieken hebben de zaak keer op keer belazerd. Ze houden zich niet aan de afspraken. Nu zijn ze zo diep gevallen dat ze zich zelfs niet meer aan de afspraken kúnnen houden. De Griekse economie kan niet aantrekken als Griekenland zijn munt niet devalueert. Maar dat kan niet, de Grieken zitten gevangen in de euro.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Het zal niet eenvoudig zijn voor Griekenland om uit de schulden te komen. Griekse ambtenaren hebben recht op allerlei peperdure regelingen, waar ze niet zonder slag of stoot afstand van zullen doen.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
De giftige mix van van poen en prestige met de bestuurlijke reflex van regelzucht en systeemdrift.
Het is al jaren aan de gang. We hebben er allemaal kennis van kunnen nemen.
Nee, niet via de geschreven pers, niet via radio en televisie die allemaal de code hebben onderschreven om de burger te misleiden.
Die onderdeel uitmaken van die giftige mix, die driftig mee roeren om die mix tot stand te brengen omdat het ook bij hen op de eerste plaats gaat om de poen en het prestige. Denk aan non-valeurs als Pauw en Witteman, als Mathijs van Nieuwkerk, als Jan Tromp en Paul de Leeuw en aan al diegenen die ik in mijn woede nog vergeten ben.

Zij, die de moeite namen zich te informeren, konden het lezen op het internet, op goede sites zoals Tref.eu.
Tref.eu, dat werd gemaakt door een idealist die meende te moeten berichten over wat er werkelijk speelde in Nederland,in Europa en in de wereld.

Een man die krom liep door de zware last aan opgedane ervaringen die hij dagelijks met zich meetorste.
Een man die de transitie naar een communistische staat heeft meegemaakt, die het communisme met zijn ouders is ontvlucht, die de retoriek en de machinaties die daaraan voorafgingen in het geheugen gegrift staan.
Die een rugzak boordevol met afschuwelijke ervaringen meedraagt, opgedaan tijdens vele jaren werken in islamitische landen, van Afrika tot aan Afghanistan aan toe.
Ervaringen waar webmasters van andere sites al knikkende knieën krijgen bij alleen al het lezen over zoveel gruwelijkheden.
Een man die het grote gevaar van dictaturen als het communisme en islam aan den lijve heeft ondervonden.
Deze man meende u te moeten waarschuwen, meende u, via ongekleurde en politiek incorrecte berichtgeving, te moeten mobiliseren dit geniepige bedrog van de elite niet langer te tolereren. Een man die zijn hoop zag vervliegen dat burgers het heft in eigen handen zouden nemen. Dat burgers massaal naar het Malieveld of naar het Museumplein zouden trekken om hun ongenoegen kenbaar te maken over wat er in Nederland en in Europa aan de gang was.

Om aan te geven dat zij het niet langer zouden pikken. Om de macht van de elite te breken.

Voor een verhoging van het maandsalaris met een tientje wil men nog wel actievoeren, maar voor zoiets kostbaars als vrijheid en zelfbeschikkingsrecht is een aantal muisklikken op de computer om op een forum te komen zelfs nog te veel moeite.

Een man die trachtte onze ogen te openen voor waar de "boven ons gestelden" mee bezig zijn.Bezig zijn ons Nederlanders te verraden en ons via steeds hogere belastingen uit te zuigen.Bezig zijn ons land uit te leveren aan de financiele machtselite en aan de islam.

Een man die 20 uur per etmaal, zeven dagen per week, en 365 dagen per jaar in de weer was om ons de ogen te openen.
Om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in een vrij land zouden kunnen opgroeien. Zoals zijn trotse ouders in de oorlog hebben gevochten om voor hun kinderen een plek te creëren waar zij vrij en onbezorgd konden opgroeien.
Deze man dacht dat wij dezelfde trots en dezelfde vastberadenheid zouden hebben als zijn ouders hadden om te knokken voor een toekomst en een veilige leefomgeving voor onze kinderen.
Wat een gruwelijke desillusie te moeten constateren dat de meesten van ons het wel geloven, zich overgeven aan alle oppervlakkige afleiding die onze moderne maatschappij biedt om ze in slaap te sussen.

Niet willen zien dat we bergafwaarts hollen in Nederland, dat we aan de rand van de afgrond staan, waar onze "elite" klaar staat om ons dat ene zetje te geven die ons in een vrije val doet belanden, op weg naar een nieuwe dictatuur.


Waarom lopen we achter idioten aan?

Omdat het ons allemaal een rotzorg zal zijn.

HELAAS !!

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Boekbespreking

"Le Camp des Saints"

Hij zag ze komen, bij horden, een miljoen arme sloebers, in hun bootjes omringd door hun van honger  stervende zwarte en bruine kinderen, klaar om op onze bodem aan wal te gaan, deze voorbode van de  menigten die zwaar aanduwden tegen elk deel van het vermoeide en volgevreten Westen.

Hij zag ze, letterlijk, deze menigten, en zag het probleem dat zich met hen aandiende, een probleem  dat onoplosbaar was voor onze huidige morele normen. Ze toelaten zou ons vernietigen. Ze weigeren zou hen doen omkomen.

Hij, dat is de Franse romanschrijver Jean Raspail.

Het gaat om een flottielje van roestige schepen met een miljoen paupers aan boord, die vanuit Bangladesh,  het land van de Bengalen, in drie maanden naar Europa reist.  Ze passeren Gibraltar, en zien in de Franse Rivièra het beloofde land.   De Fransen zijn aanvankelijk humanitaire idealisten: "Wij zijn allen Bengali!"

Maar de bewoners van het zuiden van Frankrijk vluchten naar het noorden, en de linkse idealisten die naar  het zuiden reizen om uit solidariteit de Bengalen welkom te gaan heten, worden slachtoffer van criminelen, van verkrachtingen of worden letterlijk onder de voet gelopen door de massa van ontscheepte immigranten.  Ook de idealisten nemen tenslotte de benen, op de vlucht voor de ondraaglijke stank die de massa Bengalen  verspreidt. De Franse president zet het leger in om de invasie vanuit het zuiden te stoppen. Maar dat leger,  geconfronteerd met de menselijke gezichten van deze horden, ontwapent zichzelf, en berooft het Avondland  daarmee van zijn laatste kans op redding.

Raspails apocalyps is een symbolisch boek. Het beschrijft een moraal die bestaat uit de "sluipende groei,  als van een kanker, van de compassie, het sentiment van het medelijden, dat niet meer is dan een misleidende  en dodelijke vorm van de echte liefdadigheid, en dat het westerse geweten heeft veroverd."   Het lijkt er steeds meer op dat Raspails visioen werkelijkheid wordt. Boten vol (economische) vluchtelingen  uit Noord-Afrika landen op Italiaanse eilanden en zij willen verder reizen, om zich te voegen bij de grote  groepen immigranten, laatstelijk uit Oost-Europa, die zich in West-Europa hebben gevestigd.

De vraag is of wij deze werkelijkheid onder ogen willen zien.

Raspail heeft n.a.v. het verschijnen van de Franse heruitgave van zijn boek enkele interviews gegeven en gezegd  dat hij met de beschrijving van zijn visioen de intellectuelen van toen heeft willen aanklagen,  de cafés bevolkende praatjesmakers die de waarheid niet onder ogen wilden zien, ook al voltrok die waarheid  zich onder hun ogen.  De geschiedenis herhaalt zich. Onze intellectuelen hebben ons ervan overtuigd dat wij allen Tunesiërs zijn. Dat wij ons desnoods moeten laten verdringen door onze nobele humanitaire neigingen.

Het boek van Raspail wordt ingehaald door de actualiteit. Eerder kon u al lezen hoe linkse activisten de trein namen om Tunesische illegalen welkom te heten, de zogeheten ‘Dignity Train’, de trein der waardigheid.  De trein der waanzin was wellicht beter op zijn plaats. In naam van een verkeerd begrepen ‘solidariteit’ pleegt Europa langzaam maar zeker zelfmoord. Wie wil weten hoe dat gaat, moet de berichten uit Lampedusa lezen. Of beter nog: het schokkende visioen van Jean Raspail.

 

bron: amazon,elsevier, vlaams belang{jpageviews 00 right}


Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Steeds nieuw crisisoverleg op topniveau, steeds meer geld dat in het volkomen geruïneerde €uromuntstelsel wordt gepompt en steeds meer Europese landen, die voor het bankroet staan. Maar onze “volksvertegenwoordigers” willen dat niet zien. Ze gooien miljarden en miljarden van ons belastinggeld in een bodemloze put. Daarbij is één ding duidelijk: de euro en daarmee de EU zijn aan het einde van hun Latijn. De slappe reddingsmaatregelen om de euro te stabiliseren, kosten maar één ding: onnodig geld – en wel het geld van de burgers. De ervaring laat echter zien, dat de markten zich niet door reddingsacties laten verblinden, maar de economische kenmerken van individuele zwakke eurolanden steeds verder uit elkaar plukken.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Ongeveer 15.000 lobbyisten nemen invloed op de EU-politiek, onderzocht de consumentenorganisatie LobbyControl. Politici uit alle 27 landen van de EU, medewerkers van EFSA (Europese autoriteit voor voedselveiligheid), commissies, de voedingsmiddelenindustrie, zaten dinsdagnacht allemaal bij elkaar om te overleggen over een verbod op gekloond vlees, waarop de meeste EU-burgers zo dringend hadden gewacht. Het resultaat was teleurstellend, misschien ook gevaarlijk: de lobbyisten hadden gewonnen. In het vervolg is overal in de EU gekloond vlees te koop, zonder dat dit te zien is uiteraard.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Wie ´s morgens zijn schnitzel in de supermarkt koopt, zou ´s middags gekloond vlees in de pan kunnen hebben, of hij wil of niet. Het wetenschappelijk ontwikkelde product hoeft in het vervolg niet meer van een merkteken te worden voorzien in Europa. Het kan nu op ieder moment overal aan iedereen verkocht worden. Dit “vooruitstrevende” besluit is dinsdagnacht in Brussel gevallen. Gesprekken tussen EU-lidstaten, het Europese Parlement en de Europese Commissie over nieuwe regels voor gekloond vlees zijn daarmee mislukt. Wie in het vervolg visolie of kruiden uit Japan koopt, kan onder omstandigheden levensmiddelen krijgen, die de 20-voudige grenswaarde voor radioactieve belasting overschrijden. Ook dat hoeft niet kenbaar gemaakt te worden, zelfs niet in kleine lettertjes.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Velen met mij houden hun hart vast bij het waarnemen van de ontwikkelingen in Europa, die zich de laatste tijd in razend tempo voltrekken. De EUSSR voert een simultane oorlog tegen het vrije Westen. Dachten wij aanvankelijk nog dat wij alleen ten strijde dienden te trekken tegen de door de EU opgelegde islamisering van Nederland en Europa als geheel, nu is daar ook nog eens de strijd bijgekomen van de gewone hardwerkende en belastingbetalende burger tegen de op hen parasiterende politieke elite en niet te vergeten de financiele elite die in gesophisticeerde en futuristische bankgebouwen hun duivelse plannen zitten te bedenken hoe het laatste dubbeltje uit uw broekzak te peuren.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Tref Punt Europa. Politiek Absoluut Inkorrekt.
Trefpunt Europa: tegengas aan policor en linkse leugens.

 • Na beëindiging van de WOII, toen de onmetelijke erfenis van het fascisme aan het daglicht kwam, hebben burgers, politici en regeringsleiders gezworen: "dit nooit meer".
  En ieder jaar op 5 mei klonken in de speeches op pleinen, op de TV, radio, op de executieplaatsen in de duinen de woorden: "dit nooit weer".
  Toen voelden we dankbaarheid jegens onze bevrijders. We werkten in, en áán een vrij land, een vrije toekomst.                   
 • Een land waar je kon zeggen wat je dacht, waar je nog voor een oudere dame opstond in de tram. Waar je nog niet eens dácht aan 'zwartrijden'.
       
 • Een land waar een politieman de vertegenwoordiger was van de Wet. De Wet waar we allen in geloofden, die we gehoorzaamden, want daar zijn wetten, normen en regels, waarden voor.

 • We geloofden ook in de woorden van mensen zoals Churchill, Ghandi.
  We geloofden nog in onze toekomst. Nu, in deze tijden hebben we geen Churchills meer, maar de woorden echoën toch nog na in mijn oren:                                                        DIT NOOIT WEER.!


..!..
hoe blind willen we zijn  -en nog langer blijven- ?
 

De keuze is aan ons; aan u, aan mij.Het is nu dus dit:


Gestapo KZ Nordhausen

of dit:

Gaza, december 27, 2008

Denk bij wat u doet, denk na bij wat, wie u kiest.

Want zeggen 'wir haben es nicht gewußt' kan niet nu wéér.

Al hebben we geen leiders van het kaliber Churchill meer: de toekomst hebben we wel.
In onze eigen hand. Dit NOOIT MEER..!!!

We stopten het monster bij Wenen,
11 september 1683

U kunt het NU weer stoppen.

U MOET.!
  Ecalcman op zondag 28 december 2008 16:12 in Elsevier

Nog steeds, -en weer- ACTUEEL:


Ondanks alles waar op- en aanmerkingen over te maken zijn, waren we zo goed op weg als Nederland na de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog waarin monsters bezig waren met de Endlösung.

Jodenhaat zouden we nooit meer tolereren. Nazi’s, racisme . . . we kotsten er van en doen ons best de kindertjes en de bevolking tegen die verderfelijke gedachten te beschermen.
Mein Kampf is als gevolg daarvan verboden.

Nu nestelt zich in ons land een godsdienst met een boek dat bol staat van de jodenhaat.
De aanhangers van de koran, het Mein Kampf van Mohammed, moeten we met respect tegemoet treden.
Dus respect voor dit: vrouwenonderdrukking, jodenhaat, homohaat, kafirhaat. Nou, ik heb er schoon genoeg van, Meulenbelt, Van Agt, Kant, Gretta en vele andere idioten op links en van het CDA.
Jullie knuffelen de religie van Hamas, die walgelijke haters.
En daarmee werken jullie mee aan een nieuwe Endlösung.
Jullie zijn hartstikke fout.

Ik steun Israël en ik walg van jullie.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
Met de bekende hangende pootjes en hevig knikkende knieën heeft de VN-Veiligheidsraad donderdagnacht voor resolutie 1937 gestemd.
Met veto van China en Rusland. De internationale gemeenschap is nu dus in oorlog met Kadhaffi, en niemand weet hoe dit avontuur zal aflopen. Vorige week vrijdag was er een speciale Libië-top in Brussel waarbij alle 27 lidstaten aanwezig waren. Veel verbaal geweld.  En, zo las ik, een tekst van 17 paragrafen vervat in vier volle pagina's mooie principes, prachtige intentieverklaringen maar weinig actie. Stoere praat hoor. Gadaffi diende onmiddellijk afstand van zijn macht te doen, want zijn regime heeft elke ligitimiteit verloren en kan niet langer een gesprekspartner zijn voor de door verheven ethiek bezwangerde EU-leden.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
TrefPunt ontving de volgende verbazingwekkende informatie van drs. Poot.: De introductie van mijn website De Demmink Doofpot op 24 februari jl. heeft grote aandacht getrokken, tot en met maandag 28 februari jl. 6.152 bezoekers en 178 reacties. Op vrijdag 25 februari jl. om 16.06 uur kwam er een heel bijzondere reactie "Allemaal leugens om mij in discrediet te brengen" van J. Demmink. Hoewel het niet vaststaat dat deze tekst van Demmink is, zou deze wel de reactie van deze secretaris-generaal van Justitie kunnen weergeven. Hoe dan ook is dit voor mij aanleiding om navolgend te citeren uit de 3e van de 56 bijlagen uit mijn boek De Demmink Doofpot. Dat betreft een brief over de Runderkamp Papers van de hoofdredacteur van het NOS-Journaal de heer Hans Laroes.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief


Z
o vlak voor de belangrijkste verkiezingen wellicht ooit, rimpelt de electorale vijver als een oceaan in een cycloon. Onwaarheden, ronduit pollutieke leugens, laster, smerige 'cartoons' laten ons verbijsterd, bijna snakkend naar adem achter..  Daarom nu deel II over mijn analyse van de verloedering van onze samenleving: hoe heeft het zover kunnen komen. Leest u maar:

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief


Sinds de opeenvolgende verkiezingswinsten van Geert Wilders horen we de "elite", met de Partij van de Arbeid en D'66 voorop niet anders dan met arrogantie en dedain spreken over de verloedering van de samenleving. Is het omdat Geert Wilders, Ella Vogelaar in de Tweede Kamer knettergek noemde toen zij doodleuk verkondigde dat Nederland een joods/christelijke/islamitische cultuur had, of, in het geval van het laatste, die in ieder geval diende te krijgen? Kun je een dergelijke geestelijke deraillering anders noemen dan nog het redelijk gematigde knettergek?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Deze website bekijkt u het beste met de FireFox browser...
U kunt die hier GRATIS downloaden. We beloven u: er gaat een wereld voor u open: en niet alleen met veel betere weergave van o.a. png graphis, nee, met ALLES. PROBEREN DUS.
DE helpdek assisteert als u wilt !!
click to download FireFox
This Website is best viewed using FireFox

(click the logo for FREE download){jpageviews 00 right}
Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Velen met mij houden hun hart vast bij het waarnemen van de ontwikkelingen in Europa, die zich de laatste tijd in razend tempo voltrekken. De EUSSR voert een simultane oorlog tegen het vrije Westen. Dachten wij aanvankelijk nog dat wij alleen ten strijde dienden te trekken tegen de door de EU opgelegde islamisering van Nederland en Europa als geheel, nu is daar ook nog eens de strijd bijgekomen van de gewone hardwerkende en belastingbetalende burger tegen de op hen parasiterende politieke elite en niet te vergeten de financiele elite die in gesophisticeerde en futuristische bankgebouwen hun duivelse plannen zitten te bedenken hoe het laatste dubbeltje uit uw broekzak te peuren.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Redactie en beheer zoeken regio- provincie en politieke koppensnellers / redacteuren.
Nu TrefPunt steeds verder uitgroeit is het noodzakelijk geworden de taken te verdelen
in regio- en vak-redacteuren, die op vrijwillige  --maar niet vrijblijvende- wijze wil helpen
ons team en webcafé te verbeteren en uit te helpen bouwen.
Daar staat vanzelfsprekend een ruime pro-deo vergoeding tegenover.
Heeft u zin? Vraag een account aan -zie voorpagina- en geef hieronder uw reactie
op dit artikel.

We maken graag kennis met u !

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 • Ik wil ook meedoen.. Hoe gaat dat in zijn werk ?: Eenvoudig: Stuur een email naar TrefPunt door hier te klikken:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U krijgt per kerende post alles toegezonden.


Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 • Ons klefbekje Halsema de 'groene' consuminderaar
 • de krokodil.. wie eet hij als laatste ?..(de Telegraaf 18 april 2009)
 • Al Hijra.. oftewel 'de immigratie-doctrine'..(de Telegraaf)
 • Geert Wilders: FITNA-II in voorbereiding..
 • Nout Wellink: ga toch weg...!
 • de Officier v. J. mr. Velleman te 020 antwoordt: u zoekt het zelf maar uit...
 • KORAN niet het woord van Allah..??..
 • HET HEK van de Demokratische dam: 2e Kamer weer buiten spel..
 • HET DEBAT Geert Wilders wilde best wel debatteren, hier zijn speech :
 • WAAROM HET NOOIT WAT WORDT tussen het 'Westen' en de 'Islam'..
 • TELDERSSTICHTING reactie's: Maatschappelijk en Politiek 'GEVOELIG'..
 • ISLAMISERING is OORLOG. Geert Wilders op HVV en FAZ.! *****
 • DE VEENBRAND woedt al 30 (!) jaar.
 • STIL WERKT DE STAAT aan meer geld voor Moskeeën..
 • ONDERZOEK naar geldleningen bij de DSB Bank..
 • KRISIS-?? Nee hoor..; weekendje Brussel voor Balkenende.
 • INBURGERINGSFIASCO Door blunders van het Kabinet Balkenende.
 • OORLOGSVERKLARING Flip deWinterverklaart Islam de OORLOG.
 • OORLOGSVERKLARING..aan: de Vrijheid van Meningsuiting in nederland.
 • De Kamerstukken: OEPZZZ Ineens verdwenen.??.
 • Voorkennis FITNA Had KABINET BALKENENDE VOORKENNIS over FITNA ????.
 • GÜLEN Dossier Fähmel Abutaleb glijdt uit over Fähmels tapijtje.
 • VRANKRIJK: Ook van der Laan moet maar gaan.!
 • Gesoepsidieerde 'waardheidsverdraaing.'
 • Primeur voor de 'rechtse' media: EO geeft POPned zendtijd.
 • De namen van Rechters en klagers met hun advokaten.
 • DNB wíst tevoren van IceSave.!
 • Het Hof in Amsterdam als wapen van de Politiek
 • De volkskrant: verlengstuk van de Macht...
 • Het einde van de parlementaire demokratie....
 • Islamsterdam walhalla voor illegalen.
 • U mag uw vrouw voortaan legaal verkrachten èn slaan.!
 • Over Marcouch: u was reeds gewaarschuwd:
 • De FAIRNESS terug in OMROEPLAND; get POWNED...!!
 • Marcouch: méér ruimte voor orthodoxe moslims...
 • Marcouch in opspraak
 • Waarom Marcouch verdenking op zich laadt.?
 • PvdA zegt het één, maar bedoelt het ánder..?
 • Verachten en integreren..??? NEVER.!
 • Demokratie onder de Palmen met Piña Colada.. PRROEST.!
 • De KONING van MAROKKO zegt het: 2 paspoorten MAG NIET...!!
 • lees HIER het UITGEBREIDE VERHAAL over de dubbele paspoortaffaire:
 • Hoofddoekjes: een hype in 020.! Nu de Politie nog...
 • Wilders woedend op Corrupte Bende.!
 • Gezocht crimineel demonstreert openlijk mee, onbelemmerd: dikke PUHH.!...
 • Agnes..: DOE WAT JE DOEN MOET..!!
 • Het U-Bocht-asiel. 'Truste', Albayrak..!!
 • Er komt weer een februari staking tegen Het NeoNazisme..!!
 • AFH & UvL.: Beschamend 'wetenschappelijk' onbenul. (PDF - 2,3 MB)
 • rondje Neqschot
 • Geert in Jerusalem
 • Femkes integere 'consuminderaar' (PDF - o,5 MB)
 • 'ALDI' folder voor 2eK. leden
 • Max Pam over Wouter Bos
 • Koranonderwijs op Openbare en Katholieke scholen ? (auteur: Arabist Jansen)
 • Islam onderwijs op Openbare scholen; Wélke islam kiezen we dan ?
 • Mekka reisjes dienen educatief doel?
 • Wat Marcouch wèrkelijk wil: lees hier zijn handleiding..
 • Geert (PVV) in de Pers 24/12/2008
 • Wilders dreigt weer met motie tegen Albayrak
 • Bezit kinderporno strafbaar.? Ach welnee !
 • Live Debat 2e Kamer


 • Deze site is nog in de opbouwfase. Vergeef ons als er nog schoonheidsfoutjes bestaan. Nobody is perfect... So please, meet me; Nobody is my name!
 •  
  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb niet de indruk dat het leven er vrolijker op wordt. De vorige regering, de laatste o.l.v. Balkenende, toen Hirsch Ballin nog de scepter zwaaide op Justitie en ter Horst op Binnenlandse Zaken, werkten die twee innig samen om het de burger zo lastig mogelijk te maken.(U moet het mij niet kwalijk nemen dat ik de voornaam van Ter Horst niet vermeld. Het lievig aandoende "je" achter haar voornaam is -vind ik- op geen enkele manier te rechtvaardigen, wetende wat een "devil in disquise" dit mens is.) Heel veel privacy-schendende maatregelen werden door die twee genomen.
  Denk maar aan de enorme hoeveelheid afgeluisterde telefoongesprekken; de invoering van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort; en het ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  De gemeente Utrecht heeft geen embargo ingesteld op een scriptie waarin harde noten werden gekraakt over het Jongerenloket Utrecht. Dat stelt het Utrechtse college van B en W donderdag in antwoord op vragen die door gemeenteraadsleden van de VVD waren gesteld. De raadsleden vonden een verwijzing naar de scriptie op internet, maar konden de inhoud niet lezen. Een van de studiebegeleiders stelde desgevraagd dat de scriptie op verzoek van de gemeente onder embargo was geplaatst tot 2050. Volgens het college is deze lezing niet juist. Er zou contact zijn geweest met de studente omdat er een naam van een respondent in de gepubliceerde scriptie stond. Het verzoek was om die naam te vervangen of de scriptie te verwijderen, aldus het college. Vervolgens zou de universiteit de scriptie hebben weggehaald.

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 1 / 5

  Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  idlsm-biddersZijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."   Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen''

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Vandaag het zoveelste bericht over bedreiging en intimidatie van artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen.  Men kan de problemen niet langer ontkennen en ze af doen als incidenten. Zwijgen en op je handen blijven zitten is geen optie meer, Ter Horst.! Waarom hebben politici ter linkerzijde van het politieke spectrum toch zo'n probleem met het bespreekbaar maken van het elementaire recht op lijfsbehoud en veiligheid? Waarom kunnen wantoestanden niet besproken worden zonder van racisme en stigmatiseren te worden beschuldigd?

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  De vraag dringt zich op of Recep Tayyip Erdogan wel is wie hij zegt te zijn: een modern en liberaal denkend politicus, die Turkije naar de moderniteit wil helpen. Die zich wil verankeren in een democratisch Europa en in de rest van het Westen. Of is hij een wolf in schaapskleren, die westerse middelen zoals de democratie misbruikt en in het kielzog van Erbakan de politieke islam combineert met assertief Turks nationalisme?

  Gebruikerswaardering: 3 / 5

  Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

  Ontvang als lezer / sympathisant van TrefPunt de kontaktbrief over de meest actuele onderwerpen op de website, nieuws-alerts bij schokkende gebeurtenissen en voorpoefjes van de komende politieke thema's die TrefPunt op uw e-vloermat gaat brengen.
  Alles wat u heeft te doen is uw mailadres in te vullen en op de ontvangstbevestiging te klikken die u daarna thuiskrijgt.

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
   

  pvda-middelvingerDeze opmerkelijke uitspraak is van een Eindhovense PvdA politicus. In een politiek TV programma van Omroep Eindhoven kwam de coalitie vorming ter sprake. De PvdA'er zij daarover dat het partijprogramma vooral bedoeld was om de andere politici te laten weten wat hun eigen positie zal zijn bij de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen.

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  Beste lezer,
  Om te kunnen reageren op het TREF. webcafé, of gebruik te kunnen maken van de TREF Marktplaats dient u eerst te registreren.
  U krijgt géén chip ingeplant, géén contrôle wat u zonet heeft gegeten en hoe hard u reed vanmiddag...en er worden geen preivégegevens gevraagd / vastgelegd.!
  Registreren voorkomt een heleboel ellende met vooral viagra spammers en de Russische Cavalerie.... Zodoende.!

  Daar gaan we:

  Hieronder een paar tips en voorbeelden over hoe je op TrefPunt Europa Web-portaal registreert:

  Klik eenmalig op "VRAGEN" in de menubalk van de voorpagina:


  Een eenmaal geregistereerde gebruiker ( dus NA ONTVANGST VAN DE ACCOORD-email van 'BEHEER'..!) kan nu naar het forum gaan om in te loggen en van alle mogelijkheden van het e-platform gebruik gaan maken.

  Registreren gaat  zo: klik op "TREF. bij vragen"

   

  klik op Open een hulp-mail :  u vraagt om een account met als scherm (NICK) naam.... en paswoord dat u wenst (voor u makkelijker te onthouden !?) en verstuurt de aanvraag..:


  die gegevens  krijgt u omgaand toegezonden.
  zodra u de gegevens hebt kunt u inloggen.
  Ga daarom vervolgens naar:  of naar de webforumpagina...:  Kunt u die niet vinden?
  Ga terug naar het hoofdmenu:   

  klik aan welke categorie berichten wilt zien, b.v. Meest Recente:

   

  waarna u hier aankomt:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  andere en meerdere login-plaatsen vindt u tevens op de hoofdbalk onder 'HOME"... en op het forum zelf:

  ...log daarna in met de gegevens die u van beheer heeft gekregen.

  Vanaf de kontaktbrief gaat het zo:
  u klikt de url (link aan in de ontvangen kontaktbrief:
  Vanzelf landt u op het artikel
  De rest wijst zich vanzelf, of lees de tekst hierboven nog eens goed door...:

  Bij problemen of vragen: klik op het menupunt : TREF 'bij VRAGEN. ( http://help.tref.eu/)  en klik op 'OPEN EEN HULP-MAIL.   
  Die Helpdesk en het Customer Care Portal zijn 24 uur per dag bereikbaar.
  Gebruikt u aub GEEN PM voor technische vragen, dat is zeer belastend voor de 'crew'.

  TIP: gebruikt u nog Internet Explorer van Microsoft Windows, denk er dan eens over om ov te stappen naar Firefox. Er gaat een wereld voor u open...

  De webbrowser FireFox onthoudt uw gegevens makkelijker dan Internet Explorer. Windows7 gaaft vaak problemen met httpS:// websites en heeft moeite met de juiste weergave van .png foto-betanden zoals op deze website worden gebruikt.
  Firefox neemt, als u dat wilt, automatisch alle favorieten over uit IE, heeft een uitermate simpel 'cookie' beleid en geeft plaatsjes veel en veel beter weer. AANGERADEN DUS.!.

  Firefox kunt u o.a. hier downloaden: 
  {jpageviews 00 right}
  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  U bent al geregistreerd bij het Webf0rum. ? Mooi, dan is dat alvast maar gebeurd..!!

  Om op de TrefPunt WebMarkt een product te kunnen kopen of verkopen moet u APART registreren.
  U kunt daarvoor (maar hoeft niet per sé) dezelfde naam en paswoord gebruiken als u al voor het F0rum gebruikte.
  Het registreren en ook het plaatsen is geheel GRATIS..!!

  Het gaat als volgt:

  • Ga naar: Mijn Portal - Gratis Registreren - Contact Formulieren
  help4
  • Klik op: Gratis Registreren, het volgende scherm opent zich:
  help5

  Vul dezelfde nicknaam, (schermnaam) hetzelfde emailadres en paswoord in als u al voor het TrefPunt Webf0rum ingevuld heeft. U kunt daarna uw artikelen gratis plaatsen om te verkopen.
  Commerciele advertentie's zijn NIET GRATIS.

  Mocht u verder vragen hebben: maak gebruik van de Helpdesk (Blauwe menubalk 'TREF. Help'.)

  Open een aanvraag (ticket systeem) en u wordt omgaand geholpen.

  adm.

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 1 / 5

  Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Als je de foto's van de Bijlmerramp en het Pentagon vergelijkt zie je het meteen: HIER KLOPT IETS NIET..!!.
  Er klopt vrijwel geen enkel detail van het verhaal dat de Amerikaanse overheid ons vertelt, de Regeringen van andere landen die zich erachter scharen: U en wij allen worden op een onvoorstelbare manier gewoon BELAZERD.! Niks meer niks minder. En waarom??..

  Gebruikerswaardering: 4 / 5

  Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

  Submission De film van Ayaan en Theo, de rechtstreekse oorzaak van het 

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  header-klein We heten u welkom op de politiek absoluut incorrecte website van TrefPunt Europa.TrefPunt Europa signaleerde tot op de dag van vandaag politiek korrekte zaken, uitspraken en voorvallen over de Nederlandse en Europese politiek zonder frutsels en fratsen. TrefPunt Europa is het policor- multikul geneuzel van het papegaai journaille en de lubbelglatige Volksvertegenwoordigers; het hyves, twitter en facebook-vmbo nivo van 'de nieuwe lichting nederlandse journalist' meer dan zat.

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

  einstein1

  'De wereld is een gevaarlijke plaats, niet vanwege degenen die kwaad doen. maar vanwege degenen die toekijken en niets doen.'

  Albert Einstein

  Gebruikerswaardering: 4 / 5

  Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
  De overvloed aan bewijzen, vergaard door honderden wetenschappers, demolitie experts, architecten, airliner-piloten, veilgheidsbeamten, brandweerlieden en GETUIGEN, laat steeds minder ruimte voor de beweringen van de Bush Adminstration, dat het een aanval was van een man in een grot, Osama bin Laden. Ook TrefPunt probeert deze schokkende feiten op een rijtje te krijgen. Zonder hulp lukt ons dat niet en we zoeken daarom versterking van ons kleine maar zeer actieve red. team. Inmiddels kunt u de discussie en waterval aan bijgedragen feiten volgen op het forum van ons webcafé: WAS 9/11 een INSIDE JOB..??
  Een beginnetje met het maken van een feiten verzamelpagina is gemaakt. Het is zeker niet de bedoeling de uitstekend gedocumenteerde website WAARHEID 9/11 te evenaren, maar om een platform te bieden aan hen die hun reactie uit frustratie of kwaadheid hier kwijt willen. Er is alle reden toe dit gebeuren niet verder onder te laten schoffelen en er verslag van doen.

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...

  Gebruikerswaardering: 0 / 5

  Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
  ...